Редакційна політика

Галузь та проблематика

Науково-теоретичний журнал для спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту: наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, тренерів, докторантів, аспірантів, студентів, спортсменів.

Журнал містить наукові статті, спрямовані на вирішення актуальних завдань галузі фізичної культури і спорту.

Журнал охоплює такі напрями:

 • теорія і методика підготовки спортсменів;

 • здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення, фізична реабілітація;

 • спортивна медицина, фізіологія та біохімія спорту;

 • історія, психологія, право, соціологія і філософія у сфері фізичного виховання і спорту;

 • рецензії.

Метою журналу є ознайомлення широкої аудиторії користувачів із сучасними тенденціями розвитку науки у галузі фізична культура і спорт. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямі збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Форми рецензування статей: внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії); зовнішня (рецензування рукописів статей провідним фахівцям у відповідній галузі).

 1. Редакція використовує політику подвійного «сліпого» рецензування, коли рецензент не знає, хто автор статті, а автор не знає, хто рецензував статтю. Для проведення процедури рецензування, що відповідає політиці подвійного «сліпого» рецензування, авторам рекомендовано надавати публікацію у формі двох окремих файлів: перший - містить повні відомості про автора (-ів); другий – наукова публікація.

 2. Редакційна колегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію та відповідає вимогам забезпечення якісного незалежного рецензування.

 3. Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакційною колегією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

 4. У разі наявності зауважень рецензента стаття повертається автору на доопрацювання. У випадку наявності повторних зауважень у рецензента, стаття вважається відхиленою та не приймається до розгляду редакційною колегією.

 5. У разі відхилення статті від публікації редакція надає автору мотивовану відмову.

 6. Статтю, не рекомендовану рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймають.

 7. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації ухвалює редакційна колегія та вчена рада університету.

 8. Після ухвалення редакційною колегією рішення про допущення статті до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» не менше трьох років.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна етика

Журнал «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» прагне до високого стандарту редакційної етики.

 1. Редакційна колегія дотримується рекомендацій Всесвітньої асоціації медичних редакторів  щодо принципів етики наукових публікацій.

 2. Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме чи опосередковане відношення до публікації статті чи даних, які в ній містяться, вирішуються відповідно до  законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Представляючи статтю для публікації, автор (автори):

 1. Дають згоду на розміщення повного її тексту у відкритому доступі в мережі Інтернет;

 2. Погоджуються з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів щодо принципів етики наукових публікацій.

 3. Зазначають, чи існує конфлікт інтересів з іншими науковцями з даної тематики.

Усі статті відкритого доступу розповсюджуються згідно з Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License  , що дозволяє іншим особам переробляти, виправляти та брати статті за основу для використання з некомерційною метою. Нові твори мають розміщуватись з указанням авторства та розповсюджуватись на некомерційній основі, ліцензування похідних на тих самих умовах не обов’язкове.