Редакційний штат

Головний редактор

Борисова Ольга Володимирівна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Заступник головного редактора

Гончарова Наталія Миколаївна

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 

Редакційна колегія:

 Андрєєва Олена Валеріївна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Бріскін Юрій Аркадійович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

 Булатова Марія Михайлівна

Доктор педагогічних наук, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Вонщік Яцек

Доктор габілітований, професор, Університет імені Яна Длугошав в Ченстохові, Польща

 Воронова Валентина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Гамалій Володимир Васильович

Кандидат педагогічних наук, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Дутчак Мирослав Васильович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Дяченко Андрій Юрійович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Кашуба Віталій Олександрович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Когут Ірина Олександрівна

Доктор наук по фізичному вихованню та спорту, доцент

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Коханович Казимеж
Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Академія фізичного виховання і спорту ім. Е. Снядецького, Гданськ, Польща

 Круцевич Тетяна Юріївна

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Лазарєва Олена Борисівна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Манолакі В’ячеслав Григорович

Доктор педагогічних наук, професор

Державний університет фізичного виховання і спорту Республіки Молдова, Кишинів, Молдова

Мічуда Юрій Петрович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Подрігало Леонід Володимирович

Доктор медичних наук, професор

Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна.

 Попович Дарія Володимирівна

Доктор медичних наук, професор

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

Потоп Владімір Антонович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Екологічний університет у Бухаресті, Бухарест, Румунія

 Савчин Станіслав

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Академія фізичного виховання і спорту ім. Е. Снядецького, Гданськ, Польща

 Футорний Сергій Михайлович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Цьось Анатолій Васильович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Луцьк,Україна

 Шахліна Лариса Ян-Генріхівна

Доктор медичних наук, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Шинкарук Оксана Анатоліївна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Шкребтій Юрій Матвійович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна