№ 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2

Зміст

Статті

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ДОСЯГНЕННЯ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ PDF
Микола Безмилов 3-12
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ КЛАСИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТРЕНУВАННЯ PDF
Ігор Соронович, Олеся Хом’яченко, Світлана Веселкіна 13-19
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ У СУЧАСНОМУ П’ЯТИБОРСТВІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Юрій Павленко, Олексій Чувашев 20-24
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ПЛАВАННЯ) PDF
Валерія Тищенко, Юлія Коваленко, Геннадій Лісенчук 25-30
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ ЛІПІДНОГО ТА МЕТАБОЛІЧНОГО ДИСБАЛАНСУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ PDF
Марія Аравіцька, Олена Лазарєва 31-36
РОЛЬ МАНУАЛЬНОГО М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕВРОПАТІЯХ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ PDF
Олена Бісмак 37-41
КОРЕКЦІЯ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СПАСТИЧНИМИ ФОРМАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
Віталій Кашуба, Валерія Чухловіна, Ніна Долбишева 42-49
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТЕЗНИХ СИСТЕМ У АДАПТИВНІЙ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ PDF
Ірина Когут, Вікторія Маринич, Сергій Бекар 50-56
СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ PDF
Тетяна Круцевич, Марина Червотока 57-62
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ФУТБОЛУ PDF
Геннадій Лісенчук, Геннадій Жигадло, Ольга Литвиненко, Наталія Борецька, Сергій Лісенчук 63-67
АНАЛІЗ РИНКУ ФІТНЕС-ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) PDF
Ірина Матвієнко 68-72
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА PDF
Дар’я Усенко 73-79
КООПЕРАЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Федоренко, Марія Балаж, Володимир Вітомський, Олена Лазарєва, Марина Вітомська 80-85
ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЗАНЯТЬ ДИТЯЧИМ ФІТНЕСОМ З ЕЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ PDF
Анастасія Чеверда 86-91
КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У ВЕСЛУВАННІ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ PDF
Вейлун Ван, Ольга Русанова, Андрій Дяченко 92-100
THE SPATIOTEMPORAL PARAMETERS OF MOVEMENTS OF THE TOP TENNIS PLAYERS PDF
Stanislav Muzyka, Liubov Polishchuk, Viktoriia Nagorna 101-103
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ СПОРТСМЕНАМИ PDF
Лілія Арнаутова, Тетяна Петровська 105-113