№ 2 (2014)

DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2014.2

Зміст

Статті

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЛЕЙБОЛІ PDF
Володимир Гамалій, Ольга Шльонська 3-8
РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 13–15 ЛЕТ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ PDF (Русский)
Владимир Губа, Владимир Коновалов 9-13
ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА БАЙДАРКАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ ПОЗАТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ PDF
Тетяна Дзогій 14-18
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ДІАГНОСТИКИ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТЕНІСИСТІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ PDF
Антон Козак, Марина Ібраімова 19-22
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМАНДНИХ І ГРУПОВИХ ВЗАЄМОДІЙ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ PDF
Геннадій Лісенчук, Павло Перепелиця, Олександр Хоменко 23-26
МОНІТОРИНГ СКЛАДУ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ДИТЯЧО- ЮНАЦЬКИХ КОМАНД ЗА ВІКОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ PDF
Валерій Ніколаєнко, Богдан Балан 27-33
ФАКТОРИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНУ ЗМАГАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ШВИДКІСНОМУ БІГУ НА РОЛИКОВИХ КОВЗАНАХ PDF
Анна Плетенецька 34-38
ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ В ИРАКЕ PDF (Русский)
Халаф Садек Древел 39-43
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ ІЗ РУХОВОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ PDF
Римма Баннікова, Юрій Магнушевський 44-48
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КОАРКТАЦІЇ АОРТИ PDF
Володимир Вітомський, Олена Лазарєва, Олеся Демідова 49-52
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ГІРНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ PDF
Юрій Доценко, В’ячеслав Семененко 53-57
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ ОЖИРІННЯ PDF
Ірина Жарова, Людмила Кравчук 58-61
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАЛУЧЕННЮ СТУДЕНТІВ ДО ПОЗАНАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Уляна Катерина, Микола Колос 62-68
СОЦИАЛЬНЫЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДВИЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА PDF (Русский)
Ольга Марченко, Евгений Дешевый, Виталий Куценко 69-74
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ПОКАЗНИКІВ МАСИ ТА СКЛАДУ ТІЛА ЖІНОК ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ PDF
Юрій Мосейчук, Олена Мороз 75-78
СТАН СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Олег Ольховий 79-83
ЕФЕКТИВНІСТЬ АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ СПАСТИЧНОГО СТАНУ М’ЯЗІВ У ОСІБ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ В ПІЗНІЙ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД PDF
Василь Потокій 84-88
THE DYNAMIC OF HEART RATE VARIABILITY UNDER THE PHYSICAL REHABILITATION PROCESS IN OFFICE WORKERS WITH LOW BACK PAIN PDF (English)
Volodymyr Kormiltsev 89-92
ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ РОСІЙСЬКИХ ОЛІМПІАД У РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТА ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ PDF
Олексій Лях-Породько 93-97
ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНІВ РУХУ ВЕТЕРАНІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Татарчук 98-100
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОЛЬФУ В ЄВРОПІ PDF
Марина Терещук 101-106