Інформація про автора

Андрєєва, Олена, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 • № 2 (2015) - Статті
  Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення
  Анотація  PDF
 • № 1 (2016) - Статті
  РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2015) - Статті
  Передумови розробки концепції рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення
  Анотація  PDF
 • № 3 (2016) - Статті
  Організація оздоровчо-рекреаційної рухової активності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять
  Анотація  PDF
 • № 4 (2016) - Статті
  CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ВАДАМИ СЛУХУ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2017) - Статті
  Вплив занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості на базі навчально-оздоровчих комплексів на показники фізичного стану студентів
  Анотація  PDF
 • № 3 (2014) - Статті
  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧУ АКТИВНІСТЬ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ
  Анотація  PDF
 • № 4 (2014) - Статті
  МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕЗАУРУСА ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2013) - Статті
  Концептуальні та прикладні аспекти технологізації проектувальної діяльності в сфері фізичної рекреації
  Анотація  PDF
 • № 2 (2013) - Статті
  Характеристика чинників, що лімітують упровадження позакласної роботи з фізичного виховання у старшій школі
  Анотація  PDF
 • № 3 (2013) - Статті
  Вплив анімаційних програм на психоемоційний стан дітей шкільного віку
  Анотація  PDF
 • № 3 (2017) - Статті
  Оцінка рівня рекреаційної культури студентської молоді
  Анотація  PDF
 • № 4 (2017) - Статті
  Структура та зміст технології формування рекреаційної культури студентської молоді
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Статті
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КРАЇН, ЯКІ МАЮТЬ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2019) - Статті
  Здоров’я людини, фітнес і рекреація. Фізичне виховання різних груп населення. Фізична реабілітація
  Анотація  PDF