Про журнал

Галузь та проблематика

Науково-теоретичний журнал для спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту: наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, тренерів, докторантів, аспірантів, студентів, спортсменів.

Журнал містить наукові статті, спрямовані на вирішення актуальних завдань галузі фізичної культури і спорту.

Журнал охоплює такі напрями:

 • теорія і методика підготовки спортсменів;

 • здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення, фізична реабілітація;

 • спортивна медицина, фізіологія та біохімія спорту;

 • історія, психологія, право, соціологія і філософія у сфері фізичного виховання і спорту;

 • рецензії.

Метою журналу є ознайомлення широкої аудиторії користувачів із сучасними тенденціями розвитку науки у галузі фізична культура і спорт. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямі збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації.

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Форми рецензування статей: внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії); зовнішня (рецензування рукописів статей провідним фахівцям у відповідній галузі).

 1. Редакція використовує політику подвійного «сліпого» рецензування, коли рецензент не знає, хто автор статті, а автор не знає, хто рецензував статтю. Для проведення процедури рецензування, що відповідає політиці подвійного «сліпого» рецензування, авторам рекомендовано надавати публікацію у формі двох окремих файлів: перший - містить повні відомості про автора (-ів); другий – наукова публікація.

 2. Редакційна колегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію та відповідає вимогам забезпечення якісного незалежного рецензування.

 3. Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакційною колегією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

 4. У разі наявності зауважень рецензента стаття повертається автору на доопрацювання. У випадку наявності повторних зауважень у рецензента, стаття вважається відхиленою та не приймається до розгляду редакційною колегією.

 5. У разі відхилення статті від публікації редакція надає автору мотивовану відмову.

 6. Статтю, не рекомендовану рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймають.

 7. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації ухвалює редакційна колегія та вчена рада університету.

 8. Після ухвалення редакційною колегією рішення про допущення статті до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» не менше трьох років.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна етика

Журнал «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» прагне до високого стандарту редакційної етики.

 1. Редакційна колегія дотримується рекомендацій Всесвітньої асоціації медичних редакторів  щодо принципів етики наукових публікацій.

 2. Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме чи опосередковане відношення до публікації статті чи даних, які в ній містяться, вирішуються відповідно до  законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Представляючи статтю для публікації, автор (автори):

 1. Дають згоду на розміщення повного її тексту у відкритому доступі в мережі Інтернет;

 2. Погоджуються з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів щодо принципів етики наукових публікацій.

 3. Зазначають, чи існує конфлікт інтересів з іншими науковцями з даної тематики.

Усі статті відкритого доступу розповсюджуються згідно з Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License  , що дозволяє іншим особам переробляти, виправляти та брати статті за основу для використання з некомерційною метою. Нові твори мають розміщуватись з указанням авторства та розповсюджуватись на некомерційній основі, ліцензування похідних на тих самих умовах не обов’язкове.

 

Редакційний штат

Головний редактор

Борисова Ольга Володимирівна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Заступник головного редактора

Гончарова Наталія Миколаївна

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 

Редакційна колегія:

 Андрєєва Олена Валеріївна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Бріскін Юрій Аркадійович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна

 Булатова Марія Михайлівна

Доктор педагогічних наук, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Вонщік Яцек

Доктор габілітований, професор, Університет імені Яна Длугошав в Ченстохові, Польща

 Воронова Валентина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Гамалій Володимир Васильович

Кандидат педагогічних наук, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Дутчак Мирослав Васильович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Дяченко Андрій Юрійович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Кашуба Віталій Олександрович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Когут Ірина Олександрівна

Доктор наук по фізичному вихованню та спорту, доцент

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Коханович Казимеж
Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Академія фізичного виховання і спорту ім. Е. Снядецького, Гданськ, Польща

 Круцевич Тетяна Юріївна

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Лазарєва Олена Борисівна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Манолакі В’ячеслав Григорович

Доктор педагогічних наук, професор

Державний університет фізичного виховання і спорту Республіки Молдова, Кишинів, Молдова

Мічуда Юрій Петрович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Подрігало Леонід Володимирович

Доктор медичних наук, професор

Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна.

 Попович Дарія Володимирівна

Доктор медичних наук, професор

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

Потоп Владімір Антонович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Екологічний університет у Бухаресті, Бухарест, Румунія

 Савчин Станіслав

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Академія фізичного виховання і спорту ім. Е. Снядецького, Гданськ, Польща

 Футорний Сергій Михайлович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Цьось Анатолій Васильович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

Луцьк,Україна

 Шахліна Лариса Ян-Генріхівна

Доктор медичних наук, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Шинкарук Оксана Анатоліївна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

 Шкребтій Юрій Матвійович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна