Теорія і методика фізичного виховання і спорту

Проблематика: Науково-теоретичний журнал для спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту: наукових працівників, викладачів вузів, тренерів, докторантів, аспірантів, студентів, спортсменів


Зображення домашньої сторінки журналу

Назва журналу: "Теорія і методика фізичного виховання і спорту"

ISSN:1992-7908 (друк)

ISSN: 1992-9331 (інтернет)

Головний редактор: Ю.М. Шкребтій, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, академік Української академії НАУК (УАН), завідувач кафедри водних видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, заслужений працівник народної освіти України.

Ім'я видавця: "Олімпійська література"

Контактна інформація організації:

Мови видання: українська, російська, англійська

Мови статей: українська, російська

Рік заснування: 1999

Журнал дисципліни: фізичне виховання і спорт

Періодичність видання: 4 рази на рік

Посилання на сайт: http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/

Країна: Україна 

Свідоцтво про державну перереєстрацію:серія КВ № 3828 від 23.11.1999

Журнал заснованийу 1999 р.

Свідоцтво про державну перереєстрацію:серія КВ № 3828 від 23.11.1999. Вища атестаційна комісія України визнала журнал як фахове видання. Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 08.07.2009 р.