DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2014.1.15-18

Особенности оценки технико-тактической подготовленности квалифицированных баскетболистов при накоплении утомления

Руслана Сушко, Аль-Фартусси Мустафа Аассад

Анотація


У баскетболі постає проблема обґрунтування комплексного оцінювання техніко-тактичної підготовленості та функціонального забезпечення спеціальної витривалості в умовах накопичення втоми. Показано, що реалізація контролю як функції управління тренувальним процесом баскетболістів може бути заснована на оцінці техніко-тактичної підготовленості й реакції кардіореспіраторної системи на спеціальну роботу при накопиченні втоми. На ефективність реалізації техніко-тактичних дій впливають швидкість розгортання реакції, здатність до її підтримки в умовах наростаючого стомлення.


Ключові слова


техніко-тактична підготовленість; контроль; баскетбол

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kirichenko R. О. Study on the structure of technical and tactical activity of qualifi ed female basketball players by the method of principal components / R. O. Kirichenko, E. Yu. Doroshenko // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2006. – N 4. – P. 36–38.

Kirichenko R. О. The dynamics of competitive activity of athletes BC “Kozachka-ZAlK” in the FIBA Euroleague of 2004/2005 years / R. O. Kirichenko // Pedagogy, psychology, medical-biological problems of physical education and sport. – 2005. – N 24. – P. 68–72.

Kozina Zh. L. Individualization of athletes training in team sports: monograph / Zh. L. Kozina. – Kharkov: Tochka, 2009. – 396 p.

Lysenko E. N. The structure of functional readiness in highly qualifi ed basketball players playing different roles / E. N. Lysenko // Science in Olympic sports. – 2010 – N 1. – P. 80–86.

Mitova O. O. Integrated training for 17–19 years old basketball players during transition into in Super League teams : dis. for the degree of Cand. of Sci. in physical education and sports in speciality: 24.00.01 «Olympic and professional sport” / O.O. Mitova. – Dnepropetrovsk, 2004. – 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кириченко Р. О. Вивчення структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток методом головних компонент / Р. О. Кириченко, Е. Ю. Дорошенко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2006. – No 4. – С. 36–38.

Кириченко Р. О. Динаміка результативності змагальної діяльності спортсменок БК “Козачка-ЗАлК” в Євролізі ФІБА 2004/2005 років / Р. О. Кириченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2005. – No 24. – С. 68–72.

Козина Ж. Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в игровых видах спорта: монография / Ж. Л. Козина. – Х.: Точка, 2009. – 396 с.

Лысенко Е. Н. Структура функциональной подготовленности баскетболистов высокой квалификации различного игрового амплуа / Е. Н. Лысенко // Наука в олимп. спорте. – 2010. – No 1. – С. 80–86.

Мітова О. О. Інтегральна підготовка баскетболістів 17‒19 років при переході в команди суперліги: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» / О. О. Мітова. – Дніпропетровськ, 2004. – 248 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);