DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2014.1.90-92

Валеологическое воспитание школьников и олимпийское движение

Лидия Губанова, Дилором Каримова

Анотація


Розкрито проблему організації освітнього процесу з урахуванням усіх норм і правил, що сприяють збереженню і зміцненню здоров’я підростаючого покоління Республіки Таджикистан. Охарактеризовано основні напрями діяльності спартіанського клубу, де головними засобами, що зміцнюють здоров’я школярів, є рухливі ігри, використання яких може значно впливати не тільки на всебічний розвиток дітей шкільного віку, а й викликати інтерес до систематичних занять фізичною культурою і спортом. Спартіанські програми орієнтовані на формування і розвиток багатьох здібностей, їх прояв у різних сферах творчої діяльності, в тому числі в галузі спорту і мистецтва.


Ключові слова


учні; освіта; спартіанський рух; клуби; олімпійський рух; творча діяльність; спартіанське вдосконалення; здоров’я; програми розвитку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gubanova L. A. Integral program of physical education for 5–11 grades students of secondary school / L. A. Gubanova, S. A. Safarov, D. D. Karimova. – Dushanbe, 2010. – 120 p.

To health through movement / V. F. Feoktistova, L. V. Pliev. – Volgograd: Uchitel, 2010. – 154 p.

Matveev A. P. Technique of physical training with the basics of the theory: study guide for students of ped. institutions and ped. schools / A. P. Matveev, S. B. Melnikov. – Moscow: Prosveschenie, 1991. – 191 p.

Active games: textbook / L. V. Byleieva, I. M. Korotkov, R. V. Klimkova et al. ‒ Moscow: Fizkultura i sport, 2006. – 288 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Губанова Л. А. Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 5–11 классов общеобразовательной школы / Л. А. Губанова, Ш. А.Сафаров, Д. Д. Каримова. ‒ Душанбе, 2010. ‒ 120 с.

К здоровью через движение / В. Ф. Феоктистова, Л. В. Плиев. – Волгоград: Учитель, 2010. – 154 с.

Матвеев А. П. Методика физического воспитания с основами теории: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов и учащихся пед. училищ / А. П. Матвеев, С. Б. Мельников. – М.: Просвещение,1991. – 191 с.

Подвижные игры: учебник / Л. В. Былеева, И. М. Коротков, Р. В. Климкова и др. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 288 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);