DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2013.1.58-64

Потребностно-мотивационный подход в организации физкультурно-оздоровительной деятельности спортивного комплекса

Татьяна Имас

Анотація


Подано результати дослідження щодо визначення пріоритетів у виборі занять руховою активністю в умовах фізкультурно-оздоровчих клубів, встановлено цілі і спрямованість занять осіб зрілого віку, виявлено причини перешкод залучення чоловіків і жінок до занять, а також мотиви, що спонукають їх займатися фізичними вправами.


Ключові слова


мотиви; пріоритети; рухова активність; фізкультурно-оздоровчий клуб; зрілий вік

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Andrieieva O. V. Analysis of motivational theories in the fi eld of physical exercise and recreation / O. V. Andrieieva // Theory and Methods of Physical Education and Sports. — 2004. — No 2. — P. 81—85.

Ilyin E. P. Motivation and motifs / E. P. Ilyin. — St.: Peter, 2000. — 512 p.

Krutsevich T. Physical education as a social event / T. Krutsevich, V. Petrovsky // Science in Olympic sports. — 2001. — No 3. — P. 3—15.

Malina R. M. Study physical activity and physical fi tness in different stages of life / R. M. Malina // Science in Olympic sports. — 2001. — No 3. — P. 16—27.

Weinberg R. S. Foundations of Psychology of Sport and Physical Education / R. S. Weinberg, D. K. Gouldю — Kiev: Olympic Literature, 1998. — P. 43—52, 239—258.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. В. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації / О. В. Андрєєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2004. — No 2. — С. 81—85.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2000. — 512 с.

Круцевич Т. Ю. Физическое воспитание как социальное явление / Т. Ю. Круцевич, В. В. Петровский // Наука в олимп. спорте. — 2001. — No 3. — С. 3—15.

Малина Р. Исследование двигательной активности и физического фитнеса в различные периоды жизни / Р. Малина // Наука в олимп. спорте. Спец. выпуск. — 2001. — No 3. — С.16—27.

Уэйнберг Р. С. Основы психологии спорта и физической культуры / Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд. — К.: Олимп. лит., 1998. — С. 43—52, 239—258.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);