DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.63-66

Екологічна політика в олімпійському спорті в XX–XXI ст.

Богдан Білько

Анотація


Представлено основні стратегічні напрями екологічної політики в олімпійському спорті у XX–XXI ст. У результаті досліджень виявлено взаємозв’язок спорту та екології та вплив природного середовища на спортивну діяльність, з одного боку, та діяльність спортивних організацій з охорони довкілля – з іншого. Мета – виявлення основних напрямів природоохоронної діяльності в міжнародному олімпійському русі. Методи: аналіз і узагальнення літературних джерел та документів. Висновки. Дослідження дозволили визначити взаємозв’язок спортивної та природоохоронної діяльності.

Ключові слова


екологія; олімпійський спорт; охорона довкілля; спортивні організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogolyubova N. М. Issues of ecology in the activity of the International Olympic Committee / N. М. Bogolyubova, Y. V. Nikolayeva // Uchenyye zapiski RGGMU. — 2011. — N 21. — P. 155–164. [Еlectronic resource] // Access mode: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/15-19.pdf.

Tsyganenko О. I. Concept of ecological stratefy «Оlympic sport for nature protection» during Winter Olympic Games 2022 to be held in Ukrainian Carpathians / О. I. Tsyganenko, N. А. Sklyarova, Y. V. Persheguba // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. — 2012. — N 11. — [Еlectronic resource] // Access mode : http://cyberleninka.ru/ article/n/kontseptsiya-ekologicheskoy-strategii-olimpiyskiy-sport-dlya-sohraneniya-prirody-pri-provedenii-zimniholimpiyskih-igr-2022-v#ixzz3ucY1bUM4.

Karamichas J. Olympic Games and the environment: Sport Canada / J. Karamichas. — Queen’s University, Belfast, UK. — 2013. — 224 p.

Olympic movement and environmental protection / IOA Journal. — April, 2016. — 80 p. — [Online] Available: http://www.ioa.org.gr/images/side_books/IOA_09_fr_low1.pdf

Yarmolyuk O. Environmental legacy of the Olympiads / O. Yarmolyuk // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. — 2014. — N 1. — P. 113–117.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боголюбова Н. М. Проблемы экологии в деятельности Международного олимпийского комитета / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева // Учен. зап. РГГМУ. – 2011. – No 21. – С. 155–164. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/15-19.pdf.

Цыганенко О. И. Концепция экологической стратегии «Олимпийский спорт для сохранения природы» при проведении зимних Олимпийских игр-2022 в Украинских Карпатах / О. И. Цыганенко, Н. А. Склярова, Я. В. Першегуба // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – 2012. – No 11. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://cyberleninka.ru/ article/n/kontseptsiya-ekologicheskoy-strategii-olimpiyskiy-sport-dlya-sohraneniya-prirody-pri-provedenii-zimniholimpiyskih-igr-2022-v#ixzz3ucY1bUM4.

Karamichas J. Olympic Games and the environment: Sport Canada / J. Karamichas. – Queen’s University, Belfast, UK. – 2013. – 224 p.

Olympic movement and environmental protection / IOA Journal. – April, 2016. – 80 p. – [Online] Available: http://www.ioa.org.gr/images/side_books/IOA_09_fr_low1.pdf

Yarmolyuk O. Environ mental legacy of the Olympiads / O. Yarmolyuk // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2014. – No 1. – С. 113–117.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);