DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.20-24

ADAPTIVE SPORTS: FEATURES OF ITS ORIGIN AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Irina Kohut, Tatyana Kropivnitskaya, Ievgen Goncharenko, Viktorya Marynych, Sergey Matvieiev

Анотація


У роботі визначено групи передумов виникнення та розвитку адаптивного спорту. Перша група пов’язана з накопиченням знань про позитивний вплив спорту на організм людей. Друга – обумовлена процесами демократичних перетворень у сучасному суспільстві. Третя група визначає зростання популярності гуманістиних цінностей у світі. Розглянуто специфічні риси розвитку паралімпійського і дефлімпійського спорту в Україні, що обумовлюють позитивну динаміку виступів вітчизняних спортсменів на міжнародній арені. Дано характеристику проблем адаптивного спорту, основними з яких є: 1) організаційні, структурні та функціональні проблеми; 2) проблеми рівня чесності суспільства; 3) морально-етичні проблеми. Виявлено проблеми використання допінгу під час Паралімпійських ігор. Проаналізовано в історичному аспекті антидопінгову діяльність під час проведення Паралімпійських ігор у період з 1992 р. (Барселона) до 2016 р. (Ріо-де-Жанейро). Встановлено тенденцію до збільшення допінг-проб на Паралімпійських іграх, що відповідає ситуації в олімпійському спорті. Якщо у 1992 р. загальна кількість допінг-проб становила 300, то в Ріо-де-Жанейро їх було більше ніж у п’ять разів – 1681. Виявлено, що проблема допінгу характерна і паралімпійському спорту, що обумовлено поступовим переходом від реабілітаційної спрямованості адаптивного спорту до спорту вищих досягнень. Проведено порівняльну характеристику антидопінгових кампаній на Олімпійських і Паралімпійських іграх. Детальний аналіз зазначеної проблеми дозволив встановити, що у паралімпійському спорті характерною є обмежена кількість видів спорту порівняно з олімпійським, де спортсмени свідомо порушили антидопінгові правила. Виявлено, що боротьба з допінгом у паралімпійському спорті більш диференційована та вимагає подальшого вдосконалення і врегулювання у зв’язку із необхідністю використання спортсменами препаратів з терапевтичною метою.

Ключові слова


adaptive sports; Paralympic sport; doping; Paralympic Games

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hоncharenko I. V. Моral and ethical aspects in adaptive sport / I. V. Honcharenko, І. О. Коhut // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers. – 2007. – N 11. – P. 28–30.

Doping has entered the Paralympic sport: [Electronic resource]. – Access mode: http://skirun.ru/2012/09/09/ paralympian-sports-doping.

Коhut І. О. Socio-humanistic bases of adaptive physical culture development in Ukraine: monograph / І. О. Коhut. – Lviv: SPОLОМ, 2015. – 284 p.

Historical, оrganizational and social aspects of adaptive sport development: teaching guide for physical education and sport institutions / [S. F. Мatveiev, I. А. Briskin, І. О. Коhut et al.] – Кyiv : Аskonit, 2011. – 250 p.

Маtveiev S. Аctual problems of footballers’ preparation for Special Olympiads / S. Маtveiev, М. Iarmolenko, I. Honcharenko // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2015. – N 4. – P. 71–74.

Оne of favourites of the Olympiad took doping: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.newsru. com/sport/16sep2004.

Paralympic Games: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.thecanadianencyclopedia.com/ articles/paralympic-games.

Pereira H. M. G. Doping control analysis at the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games / H. M. G. Pereira, V. F. Sardela, M. C. Padilha et al. // Drug testing and analysis, 2017. -9(11-12). – P. 1658.

Record Number of Doping Tests Conducted in Beijing : [Electronic resource]. – Access mode: http://www. paralympic.org/press-release/record-number-doping-tests-conducted-beijing.

Sobolevsky, Tim, et al. "Anti-doping analyses at the Sochi Olympic and Paralympic Games 2014." Drug testing and analysis 6.11-12 (2014): 1087-1101.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);