ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Олена Бондар Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ
  • Наталія Носова Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.38-42

Ключові слова:

ознаки фізичного розвитку, школярі, фізичне виховання, статура, пропорції тіла

Анотація

Роботу присвячено вивченню морфологічних ознак фізичного розвитку школярів у процесі фізичного виховання. Мета. Вивчення особливостей морфологічних ознак фізичного розвитку школярів 7–16 років. Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, антропометрія, методи математичної статистики. Результати. У дослідженні брали участь 600 школярів 7–16 років м. Києва. Морфологічні ознаки оцінювали у два етапи. На першому етапі визначали пропорційні ознаки школярів за допомогою розрахункових індексів, на другому – визначали соматотип школярів за методикою Р. Н. Дорохова. Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити, що морфологічні ознаки є одними з важливих показників фізичного розвитку, а отже і здоров’я школярів. Проте конституціональна типологія дітей практично не розроблена, незважаючи на те що тип статури в дитячому віці є показником великого прогностичного значення. Саме тому необхідний індивідуальний підхід і врахування конституціональних особливостей дитини під час оцінювання рівня її фізичного розвитку. В результаті проведеного дослідження визначено пропорційні особливості та соматотип школярів 7–16 років. Виявлено, що більш виражено проявляються індивідуальні морфофункціональні особливості у дітей старшого шкільного віку. Найбільш характерною особливістю процесів росту у цьому віці є збільшення обхватних розмірів тулуба, а ріст кінцівок та тулуба дещо сповільнюється. Результати наших досліджень показали, що в розподілі підлітків за габаритним рівнем варіювання переважає макросомний і мезосомний тип; щодо компонентного і пропорційного рівнів варіювання, має місце переважання осіб зі зниженими габаритами, низьким вмістом жирового, м’язового і кісткового компонентів. Використання пропорційної ідентифікації дозволяє виявити зміни геометрії мас тіла дітей шкільного віку

Посилання

Dorokhov R. N. Sports morphology : teaching guide for higher and secondary special physical culture institutions / R. N. Dorokhov, V. P. Guba. – Мoscow : SportAkademPress, 2002. – 236 p.

Zаbelina L. G. Differentiated approach to motor capacity development in pupils aged 10–12 years of different somatotypes / L. G. Zabelina // Fizkultura: vospitaniye, оbrazovaniye, trenirovka. – 2007. – N 3. – P. 19 – 24.

Izaak S. I. Моnitoring physical development and fitness (theory and practice) / S. I. Izaak. – Мoscow: Sov. Sport, 2005. – 196 p.

Individual аnatomical variability of organs, systems and forms of human body / [ed. by D. B. Bekov]. – Кyiv : Zdorovia, 1988. – 224 p.

Каshuba V. А. On the question of changing human body spatial organization during physical education with usage of computer technologies / V. А. Каshuba, Т. V. Ivchatova, К. Sergiyenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2014. – N 1. – P. 42–45.

Каshuba V. О. Biomechanics of human body spatial organization: modern methods of diagnostics and disorder restoration / V. О. Каshuba, Y. А. Popadyukha. – Кiev: Tsentr uchebnoy literatury, 2018. – 768 p.

Nosova N. L. Peculiarities of morphofunctional features of schoolchildren physical development during physical education / N. Nosova, D. Маsalev, G. Gnatysh // Теndentsii tа perspektyvy rozvytry nauky і оsvity v umovakh hlobalizatsii: zbirnyk naukovykh prats. ‒ 2017. ‒ Iss. 25. ‒ P. 285–289.

Sаzonova L. А. Physical development and biological maturity level in girls of different somatotypes: аuthor’s abstract for Ph. D. in Medicine: 14.00.02 / L. А. Sazonova. – Saint Petersburg, 2007. – 23 p.

Sonkin V. D. Age development of muscle activity energetics: results of 30-years study. Information III. Endogenous and exogenous factors influencing skeletal muscle energetics development / V. D. Sonkin, I. А. Коrniyenko, R. V. Таmbovtseva // Fiziologiya cheloveka. – 2007. – N 5. – P. 118–123.

Formation of human motor skills during ontogenesis: monograph / [V. А. Каshuba, Е. М. Bondar, N. N. Goncharova, N. L. Nosova]. – МОNU, NUPESU. – Lutsk : Vezha-Druk, 2016. – 232 p.

Shaparenko P. F. Principles of proportionality in somatogenesis / P. F. Shaparenko. – Vinnitsa, 1994. – 225 p.

Shevchenko V. М. Variability of forms and age development of trunk parameters in children aged 4–12 years / V. М. Shevchenko // Visnyk morfolohii. – 2001. – Vol. 7, N 2. – P. 279–283.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

Статті