DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.3-9

Сучасні моделі періодизації річної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики

Вей Ван, Олена Козлова

Анотація


Стаття присвячена проблемі науково-практичного обґрунтування структури і змісту річної підготовки легкоатлетів. Розглянуто існуючі протиріччя періодизації річної підготовки спортсменів, що стало передумовою вивчення й узагальнення науково-методичної літератури і світового досвіду.  Мета. Удосконалення періодизації річної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики на основі вивчення й узагальнення світового досвіду.  Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та інформації світової мережі Internet, друкованих та електронних джерел Міжнародної асоціації легкої атлетики, міжнародних федерацій різних країн світу, методи математичної статистики.  Результати. Систематизовано дані, що стосуються періодизації річної підготовки. Аналіз науковометодичної літератури, досвіду підготовки спортсменів США, Китаю, Болгарії, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах легкої атлетики, свідчить про використання традиційних моделей періодизації, побудованих на основі одного та двох макроциклів. Під дією стрімких процесів професіоналізації та комерціалізації спорту змінилась система змагань, що дозволило виділити багатоциклові моделі періодизації, спрямовані на суміщення змагальної діяльності на чемпіонатах світу та у комерційних змаганнях.  Орієнтуючись на досягнення найвищих результатів у головних змаганнях року, легкоатлети різних країн використовують традиційні одноциклову і двоциклову періодизації, хоча уже з’явились і багатоциклові моделі періодизації річної підготовки. Усі структурні елементи моделі кількісно і якісно об’єднані завданням ефективного суміщення змагальної діяльності на чемпіонатах світу та у комерційних змаганнях.

Ключові слова


періодизація; модель; річна підготовка; легкоатлетичні стрибки; швидкісно-силові види легкої атлетики

Повний текст:

PDF

Посилання


Bоmpa Т. Sports training periodization / Т. Bompa, К. А. Butstsichelli. – Мoscow: Sport, 2016. – 384 p.

Bondarchuk А. P. Shortening calendar terms of entering the state of «competition form” / А. P. Bondarchuk // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2016. – N 4. – P. 64–89.

Жалов К. Периодизация, планирование и контролиране на спортата тренировка на примера на скокове в леката атлетика / К. Жалов // Лека атлетика и наука. – 2005. – N 1 (5). – P. 4–14.

Коzlova Е. К. Dynamics of competitive activity efficiency of the world best track and field athletes within the Olympic year / Е. К. Коzlova, Мuhammed Fahmi Rabin // Nauka v olimpiyskom sporte. –2016. – N 4 – P. 23–34.

Коzlova О. К. Annual preparation of highly skilled track and field athletes under conditions of track and field professionalization / О. К. Коzlova // Теоriya i metodyka fizvykhovannia. – 2013. – N 2. – P. 18–22.

Маtveyev L. P. Sports training periodization problem / L. P. Маtveyev. – Moscow: Fizkultura i sport, 1964. – 248 p.

Миладинов О. Тренировка в скока на дължина и тройния скок / О. Миладинов, Й. Йонов. – София, 2001. – 72 p.

Оzolin N. G. Coach’s bible: Science of win / N. G. Оzolin. – Мoscow: Аstrel; АSТ, 2006. – 864 p.

Platonov V. N. Sports training periodization. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2013. – 624 p.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – 680 p.

Теr-Оvanesyan I. А. Preparation of track and field athlete: modern view / I. А. Теr-Оvanesyan. – Мoscow: Теrra-sport, 2000. – 128 p.

Harre D. Doctrine of training / D. Harre; translation from German. – Moscow: Fizkultura i sport, 1971. – 328 с.

Bompa T. Periodization training for sports / T. Bompa. – Champaign: Human Kinetics, 1999. – 248 p.

Verhoshansky Y. The end of periodization in the training of the high performance sport [Electronic resource] : according to data of Sport science. Planning & Periodization / Y. Verhoshansky. – Canada: Canading Athletics Coaching Centre, 2007. – Access mode: http://www.athleticscoaching.ca

中国高水平跳远运动员训练内容体系的研究, 冯树勇 北京体育大学. – 2001. – 28–33 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бомпа Т. Периодизация спортивной тренировки / Т. Бомпа, К. А. Буццичелли. – М: Спорт, 2016. – 384 с.

Бондарчук А. П. Сокращение календарных сроков вхождения в состояние «спортивной формы» / А. П. Бондарчук // Наука в олимп. спорте. – 2016. – No 4. – С. 64–89.

Жалов К. Периодизация, планирование и контролиране на спортата тренировка на примера на скокове в леката атлетика / К. Жалов // Лека атлетика и наука. – 2005. – No 1 (5). – С. 4–14.

Козлова Е. К. Динамика результативности соревновательной деятельности сильнейших легкоатлетов мира в течение олимпийского года / Е. К. Козлова, Мухаммед Фахми Рабин // Наука в олимп. спорте. – 2016. – No 4 – С. 23–34.

Козлова О. К. Річна підготовка легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації легкої атлетики / О. К. Козлова // Теорія і методика фіз. виховання. – 2013. – No 2. – С. 18–22.

Матвеев Л. П. Проблема периодизации спортивной тренировки / Л. П. Матвеев. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — 248 с.

Миладинов О. Тренировка в скока на дължина и тройния скок / О. Миладинов, Й. Йонов. – София, 2001. – 72 с.

Озолин Н. Г. Настольная книга тренера : Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М.: Астрель; АСТ, 2006. – 864 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — К.: Олимп. лит., 2015. – 680 с.

Тер-Ованесян И. А. Подготовка легкоатлета: современный взгляд / И. А. Тер-Ованесян. – М.: Терраспорт, 2000. – 128 с.

Харре Д. Учение о тренировке / Д. Харре; пер. с нем. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 328 с.

Bompa T. Periodization training for sports / T. Bompa. – Champaign: Human Kinetics, 1999. – 248 p.

Verhoshansky Y. The end of periodization in the training of the high performance sport [Электронный ресурс] : по данным Sport science. Planning & Periodization / Y. Verhoshansky. – Canada: Canading Athletics Coaching Centre, 2007. – Режим доступа: http://www.athleticscoaching.ca

中国高水平跳远运动员训练内容体系的研究, 冯树勇 北京体育大学. – 2001. – 28–33 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);