DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.21-24

Умови формування організаційних основ застосування маркетингу в футболі Лівану

Юрій Мічуда, Мустафа Ісмаїл

Анотація


Розглянуто умови та шляхи формування маркетингової політики у футболі Лівану. Мета. Визначити умови формування організаційних основ застосування маркетингу в футболі Лівану. Методи. Аналіз спеціальної літератури та документальних джерел, системний аналіз управлінської діяльності в футболі. Результати. Використано результати соціологічного анкетування фахівців з питань застосування маркетингу футбольними організаціями Лівану. В дослідженні взяли участь 202 респонденти (керівники, фахівці Федерації футболу Лівану та футбольних клубів Прем’єр-ліги). Встановлено, що перебіг процесу застосування маркетингу в управлінні футбольними організаціями Лівану обумовлюється впливом сукупності факторів, які залежать від характеру макрота мікросередовища. Здійснено аналіз факторів, які впливають на створення організаційних основ впровадження маркетингу в управлінську діяльність ліванських футбольних клубів, що належать до вищого ешелону ліванського футболу – Прем’єр-ліги – і посідають провідні місця на національному ринку спортивно-видовищних послуг. Визначено та охарактеризовано фактори, які перешкоджають футбольним клубам формувати та реалізувати ефективну маркетингову політику.


Ключові слова


футбол; організаційні основи; маркетинг; управління маркетингом; програма маркетингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolhover D. Мanager for 90 minutes. – Dnepropetrovsk: Balans-Кlub; 2003. 256 p.

Іmas IeV, Міchuda YP, Iarmoliuk OV. Маrketing in sport: theory and practice. Кyiv: Оlimpiiska literatura; 2016. 272 p.

Коtler F. Маrketing management. – Piter; 2014. 800 p.

Lebanon: Population. – Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Stepanova ОN. Маrketing in physical culture and sport: monograph. – 3 rd ed. – Моscow: Sov. sport; 2007. 256 p.

Football federation of Lebanon – Access mode http://www.greatfootball.com.ua/lebanon/lib-ff.php.

Mullin B. Sport Marketing. Third Edition / B. Mullin, S. Hardy, W. Sutton. – Champaign Ill., Human Kinetics Publ., 2007. 540 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болховер Д. Менеджер на 90 минут. – Днепропетровск: Баланс-Клуб; 2003. 256 с.

Імас ЄВ, Мічуда ЮП, Ярмолюк ОВ. Маркетинг у спорті: теорія та практика. Київ: Олімп. л-ра; 2016. 272 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – Питер; 2014. 800 с.

Ліван: Населення. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Степанова ОН. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта: монография. – 3-е изд. – Москва: Сов. спорт; 2007. 256 с.

Футбольная федерация Ливана. – Режим доступу до дж. http://www.greatfootball.com.ua/lebanon/lib-ff.php.

Mullin B. Sport Marketing. Third Edition / B. Mullin, S. Hardy, W. Sutton. – Champaign Ill., Human Kinetics Publ., 540 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);