DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.25-28

Методичні підходи до участі у змаганнях легкоатлетів високої кваліфікації

Рабін Х Мухаммед Фахмі

Анотація


Стаття присвячена з’ясуванню підходів до участі у змаганнях легкоатлетів високої кваліфікації протягом року як найважливішого чинника підвищення результатів у головних змаганнях року. Мета. З’ясувати підходи до планування змагальної діяльності легкоатлетів високої кваліфікації у процесі річної підготовки. Методи.  Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та інформації світової мережі Інтернет, законодавчих актів і програмних документів; аналіз і узагальнення календарів, протоколів, рейтингів змагань, результатів змагальної діяльності легкоатлетів високої кваліфікації. Результати. Проаналізовано участь у змаганнях легкоатлетів високої кваліфікації, призерів Ігор ХХХI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро і чемпіонату світу ІААФ, 2017 р. (n = 246).  Досвід передової спортивної практики свідчить про оптимізацію виступів у змаганнях спортсменів високої кваліфікації протягом року, не зважаючи на розширення спортивного календаря та появу привабливих з комерційної точки зору турнірів. Підтверджено існування трьох основних методичних підходів до планування змагальної діяльності легкоатлетів протягом року. Для першого підходу характерна малоінтенсивна змагальна діяльність протягом року (до дев’яти змагань). Залежно від року проведення змагань його застосовує невелика кількість (5,0–10,2 %) спортсменів. Другий – передбачає раціональний розподіл оптимальної кількості змагань (10–15) протягом року. Його використовує більшість переможців і призерів Ігор ХХХI Олімпіади (74,8 %), і чемпіонату світу (49,6 %). Третій підхід орієнтує спортсмена на високоінтенсивну змагальну діяльність протягом року (понад 16 змагань) – 20,2–40,2 % залежно від проведення головних змагань чотириріччя або року.


Ключові слова


магання; легка атлетика; спортсмени високої кваліфікації; Ігри Олімпіад; чемпіонати світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Borisova ОV, Коzlova ЕК. Professionalization and commercialization in the Olympic sport (as exemplified by tennis and track and field). Nauka v olimpiyskom sporte; 2017. 4: 61–71.

Коzlova ЕК, Мuhammed Fahmi Rabin. Dynamics of competitive activity efficiency of elite track and field athletes during the Olympic year. Nauka v olimpiyskom sporte; 2016. 4: 23–34.

Коzlova ОК. Competition categories and their rating characteristics under conditions of track and field professionalization. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biolohichni problem fizvykhovannia і sportu; 2009. 12: 90–34.

Коlesov АI, Lents NА, Rozumovsky ЕА. Соmpetitive activity and elite athlete preparation under different natural and geographical conditions. Моscow: Fizkultura i sport, 2003. 292 p.

Маtveyev LP. Bases of general sports theory and athlete preparation system. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 1999. 312 p.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2015. 1: 680 с.

IAAF – International Association of Athletics Federations | iaaf.org https://www.iaaf.org/home


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борисова ОВ, Козлова ЕК. Профессионализация и коммерциализация в олимпийском спорте (на материале тенниса и легкой атлетики). Наука в олимп. спорте; 2017. 4: 61–71.

Козлова ЕК, Мухаммед Фахмі Рабин. Динамика результативности соревновательной деятельности сильнейших легкоатлетов мира в течение олимпийского года. Наука в олимп. спорте; 2016. 4: 23–34.

Козлова ОК. Категорії змагань та їх рейтингова характеристика в умовах професіоналізації легкої атлетики. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту; 2009. 12: 90–34.

Колесов АИ, Ленц НА, Розумовский ЕА. Соревновательная деятельность и подготовка спортсменов высшей квалификации в различных природно-географических условиях. Москва: Физкультура и спорт, 2003. 292 с.

Матвеев ЛП. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимп. лит.; 1999. 312 с.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев: Олимп. лит.; 2015. 1: 680 с.

IAAF – International Association of Athletics Federations | iaaf.org https://www.iaaf.org/home
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);