DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.36-41

Динаміка спортивних досягнень важкоатлетів світового рівня після введення нових вагових категорій

Валентин Олешко, Наталія Деха, ТанСунг Янг, Євгеній Мухін

Анотація


Здійснено порівняльну характеристику досягнень у сумі двоборства найсильніших важкоатлетів світу різної статі та вагових категорій після введення Міжнародною федерацією важкої атлетики нових вагових категорій. Проаналізовано рівень конкуренції серед елітних важкоатлетів (чоловіків і жінок) на чемпіонатах світу 2017 та 2018  рр.  Мета. Здійснення порівняльного аналізу досягнень важкоатлетів до та після введення нових вагових категорій.  Методи. Аналіз науково-методичної літератури, порівняння, методи математичної статистики. Результати.  Аналіз результатів важкоатлетів-чоловіків показує найбільше зростання спортивних досягнень у малих та середніх вагових категоріях на 55–67 кг. Суттєвого зростання спортивних досягнень у чоловіків у більшості вагових категорій не встановлено, хоча маса їхнього тіла була зменшена на 1–4 кг.  Інша тенденція спостерігається у жінок. У чемпіонок світу 2018 р. змагальні результати виявилися кращими у семи (87,5 %) вагових категоріях. Найбільше зростання відбулося у вагових категоріях до 69 кг – 25,9 %; +90 кг – 15,6 % та до 53 кг – відповідно 10,5 %.  Порівняльний аналіз досягнень спортсменів, які спеціалізуються у важкій атлетиці, на чемпіонаті світу 2018 р.  показує, що чоловіки мали значно менший приріст досягнень, ніж жінки. Причиною такої тенденції може бути різний рівень конкуренції за призові місця.  Встановлено високий рівень щільності результатів на чемпіонаті світу 2017 р. серед чоловіків у п’яти (малих і середніх) вагових категоріях (62,5 %), а на чемпіонаті світу 2018 р. тільки у чотирьох середніх вагових категоріях.  Рівень досягнень жінок на чемпіонатах світу 2017 і 2018 рр. свідчить, що вони показали приблизно однаковий рівень конкуренції. Рекордна результативність чоловіків значно вища, за подібні досягнення у жінок у середньому на 17,7–33,4 %. Найменші відмінності між світовими досягненнями чоловіків і жінок (відповідно на 17,7 і 20,7 %) спостерігаються у таких вагових категоріях: 55 і 55 кг та 96 і +87 кг.  Співвідношення досягнень у ривку до поштовху між чоловіками та жінками дещо зростає у чоловіків у бік ривка – 82,5 ± 0,8 % проти 79,7 ± 1,0 – у жінок (р ≤ 0,05). Тобто у чоловіків зростання досягнень більшою мірою здійснюється за допомогою підвищення результату в ривку, а у жінок – у поштовху.


Ключові слова


результати; сума двоборства; чоловіки; жінки; вагові категорії; рівень конкуренції; змагальні вправи

Повний текст:

PDF

Посилання


Аbramovsky IN. Jerk to push result ratio. Оlimp. 2003; 3: 23-4.

Dvorkin LS. Weightlifting: [textbook for institutions]. Моscow: Sov. sport; 2005. 597 p.

Deniskin VN, Меdvedev АS. Sports achievement level in the best Chinese weightlifters depending on weight category. Yubileyny sbornik trudov uchenykh RGAFK. Моscow: 1998; 5: 16-9.

Меdvedev АS. Long-term dynamics of sports mastery of the world best weightlifters in jerk and push. Теоriya i praktika fizkultury. 1997; 3: 9-12.

Оleshko VG. Моdeling, selection and orientation in the system of athletes’ preparation [аuthor’s abstract]. Кyiv. 2014. 38 p.

Оleshko VG. Тhеоry and methods of coaching activity in weightlifting. Кyiv: Оlimpiyska literatura; 2018. 332 p.

Оfficial address (letter) of the International Weightlifting Federation from its president, Тоmash Ayan to all national federations concerning changes in competition rules (January 11, 2019, Budapesht).

Putsov ОІ. System of weightlifter selection with account for model characteristics [аuthor’s abstract]. Кyiv; 2002. 17 p.

Drechsler A. The weightlifting encyclopedia: a guide to world class performance. Published by: a communications, flushing. N.Y; 1998. 549 p.

Oleshko VG. Treinnamento de foirca : Teoria e Pratica do levantamento de peso, рowerlifting e fisiculturismo. Sao Paulo: Phorte, 2008. 311 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамовский ИН. Соотношение между результатами в рывке и толчке. Олимп. 2003; 3: 23-4.

Дворкин ЛС. Тяжелая атлетика: [учебник для вузов]. Москва: Сов. спорт; 2005. 597 с.

Денискин ВН, Медведев АС. Уровень спортивных достижений в зависимости от весовой категории у сильнейших тяжелоатлетов КНР. Юбил. сбор. труд. учен. РГАФК. Москва: 1998; 5: 16-9.

Медведев АС. Многолетняя динамика спортивного мастерства в рывке и толчке у сильнейших тяжелоатлеток мира. Теория и практика физической культуры. 1997; 3: 9-12.

Олешко ВГ. Моделювання, відбір та орієнтація в системі підготовки спортсменів (на матеріалі силових видів спорту) [автореферат]. Київ. 2014. 38 с.

Олешко ВГ. Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці. Київ: Олімп. л-ра; 2018. 332 с.

Офіційне звернення (лист) Міжнародної федерації важкої атлетики від президента федерації Томаша Аяна всім національним федераціям світу щодо змін у правилах змагань (від 11 січня 2019 р., Будапешт).

Пуцов ОІ. Система відбору важкоатлетів з урахуванням модельних характеристик [автореферат ]. Київ; 2002. 17 с.

Drechsler A. The weightlifting encyclopedia: a guide to world class performance. Published by: a communications, flushing. N.Y; 1998. 549 p.

Oleshko VG. Treinnamento de foirca : Teoria e Pratica do levantamento de peso, рowerlifting e fisiculturismo. Sao Paulo: Phorte, 2008. 311 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);