DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.42-46

Сучасні основи контролю функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності кваліфікованих спортсменів

Ольга Русанова, Вейлун Ван

Анотація


У системі підготовки спортсменів у циклічних видах спорту, зокрема у веслуванні академічному та веслуванні на байдарках і каное, контроль розглядають як інтегрований компонент системи управління тренувальним процесом. Реалізація його як функції управління дозволяє сформувати систему оцінювання спеціальних функціональних можливостей, за допомогою якої спортсмени та тренери можуть отримати об’єктивну інформацію не тільки про поточний рівень можливостей, а й виробити підстави для формування спеціалізованої спрямованості тренувального процесу. У видах веслувального спорту існує проблема визначення й обліку індивідуальних параметрів навантажень, які впливають на розвиток компонентів структури функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності. Вирішення цієї проблеми є вагомим чинником індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки спортсменів.  Мета. Вивчити питання про сучасні концепції контролю функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності кваліфікованих спортсменів. Методи. Аналіз, систематизація, узагальнення даних літературних джерел.  Результати. На основі аналізу, систематизації та узагальнення даних літературних джерел представлено концепції кількісної оцінки тренувальних навантажень, що можуть використовуватися для моніторингу у тренувальному процесі кваліфікованих спортсменів-веслувальників. Це точне кількісне визначення виконуваних тренувальних навантажень створює передумови для ефективної реалізації запланованої підготовки веслувальників, моніторингу фактично виконаної тренувальної роботи та проведення аналізу індивідуальних реакцій на навантаження кожного конкретного спортсмена, що дозволяє прогнозувати зміни роботоздатності.  У процесі моніторингу тренувальних навантажень у циклічних видах спорту з проявами витривалості під час виконання тривалої роботи субмаксимальної інтенсивності кількісне визначення навантаження проводять за допомогою розрахунку тренувального імпульсу, кількісної оцінки навантаження Lusia’s TRIMP «час-у-зоні», оцінки рівня сприйнятого напруження навантаження за методом Session-RPE та T2 minute методу, запропонованого австралійськими дослідниками.


Ключові слова


веслування; кількісна оцінка; навантаження; моніторинг; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyachenko АY. Improving special endurance of skilled rowers. Кiev: NPF “Slavutich-Delfin”; 2004. 338 p.

Мishchenko VS. Functional opportunities of athletes. Кiev: Zdorovia; 1990. 200 p.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications : textbook [for coaches] : in 2 books. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2015. 1432 с.

Platonov VN. Sports training periodization. General theory and its practical applications. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2013. 624 p.

Akubat I, Patel E, Barrett S, Abt G. Methods of monitoring the training and match load and their relationship to changes in fitness in professional youth soccer players. J Sports Sci. 2012; 30(14):1473-1480.

Banister EW, Calvert TW, Savage MV, Bach T. A systems model of training for athletic performance. Austr J Sports Med. 1975; 7(3):57-61.

Beaver WL, Wasserman K, Whipp BJ. A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. J Appl Physiol. 1986;60(6):2020-2027.

Borresen J, Lambert MI. Quantifying training load: A comparison of subjective and objective methods. Int J Sports Physiol Per. 2008;3(1):16-30.

Bourdon P. Blood lactate thresholds: Concepts and applications. In R. Tanner & C. Gore (Eds.). Physiological tests for elite athletes. Champaign, IL: Human Kinetics. 2013: 77-102.

Foster C, Florhaug J A, Franklin J, Gottschall L, Hrovatin LA, Parker S, Dodge C. A new approach to monitoring exercise training. J Strength Cond R. 2001;15(1):109-115.

Fry RW, Morton AR, Keast D. Periodisation of training stress A review. Can J Sports Sci. 1992;17(3):234-240.

Impellizzeri FM, Rampinini E, Coutts AJ, Sassi A, Marcora SM. Use of RPE-based training load in soccer. Med Sci Sports Ex. 2004;36(6): 1042-1047.

Jacqueline T, Anthony JR, Luana CM, Paul BG. Convergent validity of a novel method for quantifying rowing training loads. J Sports Sci. 2015; 33:3: 268-276.

Laukkanen RM, Virtanen PK. Heart rate monitors: State of the art. J Sports Sci. 1998; 16 (Suppl 1): 3-7.

Lucia A, Hoyos J, Santalla A, Earnest C, Chicharro J. Tour de France versus Vuelta a Espana: Which is harder? Med Sci Sports Ex. 2003;35(5):872-878.

Morton RH, Fitz-Clarke JR, Banister EW. Modeling human performance in running. J Appl Physiol. 1990;69(3):11711177.

Scott BR, Lockie RG, Knight TJ, Clark AC, De Jonge XA. A comparison of methods to quantify the in­season training load of professional soccer players. Int J S Physiol & Perf. 2013;8(2):195-202.

Sweet TW, Foster C, McGuigan MR, Brice G. Quantitation of resistance training using the session rating of perceived exertion method. J Str Cond Res. 2004;18(4):796-802.

Wallace LK, Slattery KM, Coutts AJ. A comparison of methods for quantifying training load: Relationships between modelled and actual training responses. Eur J Appl Physiol . 2014;114(1):11-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дьяченко АЮ. Совершенствование специальной выносливости квалифицированных спортсменов в академической гребле. Киев: НПФ “Славутич-Дельфин”; 2004. 338 с.

Мищенко ВС. Функциональные возможности спортсменов. Киев: Здоров’я; 1990. 200 с.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник : в 2 кн. Киев: Олимп. лит.; 2015. 1432 с.

Платонов ВН. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. Киев: Олимп. лит.; 2013. 624 с.

Akubat I, Patel E, Barrett S, Abt G. Methods of monitoring the training and match load and their relationship to changes in fitness in professional youth soccer players. J Sports Sci. 2012; 30(14):1473-1480.

Banister EW, Calvert TW, Savage MV, Bach T. A systems model of training for athletic performance. Austr J Sports Med. 1975; 7(3):57-61.

Beaver WL, Wasserman K, Whipp BJ. A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. J Appl Physiol. 1986;60(6):2020-2027.

Borresen J, Lambert MI. Quantifying training load: A comparison of subjective and objective methods. Int J Sports Physiol Per. 2008;3(1):16-30.

Bourdon P. Blood lactate thresholds: Concepts and applications. In R. Tanner & C. Gore (Eds.). Physiological tests for elite athletes. Champaign, IL: Human Kinetics. 2013: 77-102.

Foster C, Florhaug J A, Franklin J, Gottschall L, Hrovatin LA, Parker S, Dodge C. A new approach to monitoring exercise training. J Strength Cond R. 2001;15(1):109-115.

Fry RW, Morton AR, Keast D. Periodisation of training stress A review. Can J Sports Sci. 1992;17(3):234-240.

Impellizzeri FM, Rampinini E, Coutts AJ, Sassi A, Marcora SM. Use of RPE-based training load in soccer. Med Sci Sports Ex. 2004;36(6): 1042-1047.

Jacqueline T, Anthony JR, Luana CM, Paul BG. Convergent validity of a novel method for quantifying rowing training loads. J Sports Sci. 2015; 33:3: 268-276.

Laukkanen RM, Virtanen PK. Heart rate monitors: State of the art. J Sports Sci. 1998; 16 (Suppl 1): 3-7.

Lucia A, Hoyos J, Santalla A, Earnest C, Chicharro J. Tour de France versus Vuelta a Espana: Which is harder? Med Sci Sports Ex. 2003;35(5):872-878.

Morton RH, Fitz-Clarke JR, Banister EW. Modeling human performance in running. J Appl Physiol. 1990;69(3):11711177.

Scott BR, Lockie RG, Knight TJ, Clark AC, De Jonge XA. A comparison of methods to quantify the in­season training load of professional soccer players. Int J S Physiol & Perf. 2013;8(2):195-202.

Sweet TW, Foster C, McGuigan MR, Brice G. Quantitation of resistance training using the session rating of perceived exertion method. J Str Cond Res. 2004;18(4):796-802.

Wallace LK, Slattery KM, Coutts AJ. A comparison of methods for quantifying training load: Relationships between modelled and actual training responses. Eur J Appl Physiol. 2014;114(1):11-20.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);