DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.89-92

Формування клубної системи у тенісі в Європі наприкінці XIХ – на початку ХХ ст.

Ольга Борисова, Геннадій Петренко, Шенін Ши

Анотація


У статті представлено результати дослідження передумов виникнення та формування клубної системи в тенісі, який є видом спорту, що має не тільки велику популярність у світі, а й колосальний досвід розвитку професійного та олімпійського напрямів. Створення сучасної інфраструктури дозволило не тільки досягти високої конкуренції, значних економічних показників, а й вирішити проблеми підготовки спортсменів високого класу. Найважливішою складовою цієї структури є формування клубної системи, яка має глибокі історичні корені. Саме аналіз передумов і особливостей розвитку на різних історичних етапах дозволить визначити чинники, закономірності формування і сучасні тенденції розвитку. Кінець XIX – початок XX ст. – це період становлення клубної системи, вирішення протиріч між англійським та французьким тенісом, які визначали політику розвитку цього виду спорту. Мета. Проаналізувати історичні передумови виникнення клубної системи в лаун-тенісі та її вплив на розвиток професійного тенісу. Методи. Аналіз та узагальнення літературних джерел, фотоматеріалів, Інтернет-ресурсів, проведення історичної аналогії, зіставлення й порівняння. Результати. Формування перших клубів обумовлено зростанням популярності гри як серед аристократів (аматорів), так і професійних спортсменів. Розширення географії розвитку цього виду спорту сприяло формуванню тенісних клубів на всіх континентах. Якщо на початку вони формувалися як клуби за інтересами, то в результаті стали виконувати інші функції, тобто сприяли формуванню системи змагань, організаційних основ розвитку виду спорту (асоціації, федерації тощо) і, що надзвичайно важливо, системі підготовки спортсменів високого класу. Сформовані клуби стали прототипом сучасних міжнародних центрів підготовки, які можна розділити на дві категорії: організатори найбільших тенісних турнірів (Вімблдон) та центри підготовки. Міграція тенісистів сприяла обміну досвідом, зростанню спортивних результатів, формуванню методик підготовки.


Ключові слова


клуб; лаун-теніс; професійний теніс

Повний текст:

PDF

Посилання


Borisova ОV. Modern professional sport and ways of its development in Ukraine (as exemplified by tennsis). Кiev: Tsentr uchebnoy literatury; 2011. 308 p.

Imas ЕV, Borisova ОV. Professional tennis: issues and prospects of development: monograph. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2017. 288 p.

International tennis federation. [Electronic resource] / Access mode: http: // www. itftennis.com

Shi Shenin, Borysova ОV, Petrenko HV. Professional tennis development in Europe during the Renaissance era. In: Моlod ta Olimpiyskyi rukh. Zbirnyk tez dopovidey XI Міzhnarodnoi konferentsii molodykh vchenykh; 10–12 April 2018. [Electronic resource]. Кyiv, 2018: 48–49.

Baker WJ. Sports in the Western world (Rev. ed., Illini books ed.). Urbana: University of Illinois Press, 1988. 359 р.

Bryant JE. Game / Set / Match: A Tennis Guide (8 ht еd.). Australia, Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2011. 192 р.

Gillmeister H. Cultural History of Tennis (Second ed.). London: Equinox Publishing LTD, 2017. 632 p.

Guttmann A. Sports: the first five millennia. Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press, 2004. 448 р.

Wilson E. Love Game: A History of Tennis, from Victorian Pastime to Global Phenomenon. London: Serpent’s Tail, 2015. 320 p.

Kungl. Lawn Tennis Klubben [Electronic resource] / Access mode: http: // www.kltk.se

Racing Club de France [Electronic resource] / Access mode: http: // www.racingclubdefrance.org

Real Club de Tennis Barcelona [Electronic resource] / Access mode: http: // www.rctb1899.es

LTTC Rot-Weiss Berlin [Electronic resource] / Access mode: http: // www.rot-weiss-berlin.de


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борисова ОВ. Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса). Киев: Центр учебной литературы; 2011. 308 с.

Имас ЕВ, Борисова ОВ. Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития: монография. Киев: Олимп. лит. 2017. 288 с.

Міжнародна федерація тенісу (International tennis federation) [Electronic resource] / Режим доступу до сайту: http: // www. itftennis.com

Ші Шенін, Борисова ОВ, Петренко ГВ. Розвиток професійного тенісу в Європі епохи Відродження. В: Молодь та олімпійський рух. Зб. тез доп. XI Міжнар. конф. молодих вчених; 10–12 квітня 2018 р. [Електронний ресурс]. Київ, 2018: 48–49. 91теорія і методика фізичного виховання і спорту No 1

Baker WJ. Sports in the Western world (Rev. ed., Illini books ed.). Urbana: University of Illinois Press, 1988. 359 р.

Bryant JE. Game / Set / Match: A Tennis Guide (8 ht еd.). Australia, Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2011. 192 р.

Gillmeister H. Cultural History of Tennis (Second ed.). London: Equinox Publishing LTD, 2017. 632 p.

Guttmann A. Sports: the first five millennia. Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press, 2004. 448 р.

Wilson E. Love Game: A History of Tennis, from Victorian Pastime to Global Phenomenon. London: Serpent’s Tail, 2015. 320 p.

Kungl. Lawn Tennis Klubben [Electronic resource] / Режим доступу до сайту: http: // www.kltk.se

Racing Club de France [Electronic resource] / Режим доступу до сайту: http: // www.racingclubdefrance.org

Real Club de Tennis Barcelona [Electronic resource] / Режим доступу до сайту: http: // www.rctb1899.es

LTTC Rot-Weiss Berlin [Electronic resource] / Режим доступу до сайту: http: // www.rot-weiss-berlin.de
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);