DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.3-12

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ДОСЯГНЕННЯ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Микола Безмилов

Анотація


Завершальний етап багаторічної системи спортивного вдосконалення є квінтесенцією всієї спортивної кар’єри гравця. Пошук обдарованих дітей та підлітків, які здатні досягти вершин світового спорту, особливо актуальний у сучасних умовах розвитку ігрового процесу.  Мета. Обґрунтування алгоритму організації та відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень. Методи. Аналіз літературних джерел, опитування, узагальнення, педагогічне спостереження. Результати. Встановлено провідні фактори, що впливають на відбір молодих спортсменів для подальшого вдосконалення у спорті вищих досягнень. Підкреслено значущість поступового підведення молодих гравців до фізичних та психологічних навантажень. Систематизовано інформативні критерії та визначено їхню пріоритетну значущість під час відбору на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності. Значущої ролі набувають антропометричні дані та можливість до подальшого зростання спортивних результатів і техніко-тактичного вдосконалення молодого гравця, його відповідність певному ігровому амплуа в команді. Відбір спортсменів потребує системного розгляду індивідуальних можливостей молодих спортсменів під час відбору у команду та використання великої кількості критеріїв і показників. Запропонованим є багатоступеневий алгоритм організації процедури відбору спортсменів у період міжсезоння на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності, який включає три послідовних етапи: ознайомчий; тренувально-підготовчий; передзмагальний.


Ключові слова


спортивний відбір; ігрові амплуа; багаторічна підготовка; критерії відбору

Повний текст:

PDF

Посилання


Babushkin VZ. Specialization in sports games. Кiev: Zdorovia; 1991. 161 p.

Bezmylov NN. Competitive activity assessment of highly skilled basketball players during a season: monograph. Кiev; 2013. 144 p.

Bril МS. Selection in sports games. Моscow: Fizkultura i sport; 1980.

Latyshkevich LА. Preparation of highly skilled athletes in sports games. Кiev; 1992.

Lunichkin VG. Меthodology of the Olympic reserve preparation in basketball. Теоriya i praktika fizicheskoy kultury. 1991; 7: 52, 53.

Lysenko ЕN. Peculiarities of functional fitness structure of highly skilled basketball players of different specialization. Nauka v olimpiyskom sporte. 2010; 1-2: 80-86.

Міtova ОО. Іntegral preparation of basketball players aged 17–19 years during transition to Superleague teams [аuthor’s abstract]. Kharkiv. KSAPC; 2004. 20 p.

Nikolayenko VV. Rational system of footballers’ long-term preparation for higher sports mastery: monograph. Кiev: Sammit-kniga; 2014. 336 p.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications: textbook in 2 b. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2015. B. 1. 680 p.

Stonkus SS. Тhеоretical and methodical bases of basketball players’ preparation [аuthor’s abstract]. Моscow: STOLIPC; 1987. 46 p.

Shynkaruk ОА. Selection of athletes and their preparation orientation in the process of long-term perfection (Olympic sports events): monograph. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2011. 360 p.

Abdelkrim BN, Fazaa SE, Ati JA. Time–motion analysis and physiological data of elite under-19-year-old basketball players during competition. British Journal of Sports Medicine. 2007; 41: 69–75.

Apostolidis N, Nassis GP, Bolatoglou T, Geladas ND. Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. J Sports Med. Phys. Fitness 2004; 4 : 157–163.

Billie J M, White OJ. Basketball. Theory and Practice. 1980: 306.

Dežman B, Erćult F, Vućković G. Classifying young basketball players into playing positions with chosen anthropometric and motor variables. 3 rd International scientific conference Kinesiology new perspectives, Opatija, Croatia, September 25–29, 2002, proceedings book. Kinesiology: new perspectives: proceedings book Zagreb: Faculty of kinesiology, University of Zagreb. 2002: 943-946.

Erculj F, Blas M, Bracic M. Physical demands on young elite European female basketball players with special reference to speed, agility, explosive strength, and take-off power. J. Strength Cond Res. 2010; 24 (11): 2970–2978.

Jeličić M, Sekulić D, Marinković M. Anthropometric characteristics of high level European junior basketball players. Collegium Antropologicum. 26, 2002: 69-76.

Marinkovic D, Pavlovic S. The differences in aerobic capacity of basketball players in different playing positions. Physical Education and Sport. 2013;11 (1): 73-80.

Torres-Unda J, Zarrazquin I, Gil J, Ruiz F, Kortajarena A, Seco M, Irazusta J. Anthropometric, physiological and maturational characteristics in selected elite and non-elite male adolescent basketball players. Journal of Sports Science. 2013; 31 (2): 196-20


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабушкин ВЗ. Специализация в спортивных играх. Киев: Здоров’я; 1991. 161 с.

Безмылов НН. Оценка соревновательной деятельности баскетболистов высокого класса в игровом сезоне: монография. Киев; 2013. 144 с.

Бриль МС. Отбор в спортивных играх. Москва: Физкультура и спорт; 1980.

Латышкевич ЛА. Подготовка спортсменов высокой квалификации в спортивных играх. Киев; 1992.

Луничкин ВГ. Методология подготовки олимпийского резерва в баскетболе. Теория и практика физической культуры. 1991; 7: 52, 53.

Лысенко ЕН. Особенности структуры функциональной подготовленности высококвалифицированных баскетболистов различной специализации. Наука в олимпийском спорте. 2010; 1-2: 80-86.

Мітова ОО. Інтегральна підготовка баскетболістів 17–19 років при переході в команди Суперліги [автореферат]. Харків. ХДАФК; 2004. 20 с.

Николаенко ВВ. Рациональная система многолетней подготовки футболистов к достижению высшего спортивного мастерства: монография. Киев: Саммит-книга; 2014. 336 с.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник в 2 кн. Киев: Олимпийская лит.; 2015. Кн. 1. 680 с.

Стонкус СС. Теоретические и методические основы спортивной подготовки баскетболистов [автореферат]. Москва: ГЦОЛИФК; 1987. 46 с.

Шинкарук ОА. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта): монография. Киев: Олимпийская лит.; 2011. 360 с.

Abdelkrim BN, Fazaa SE, Ati JA. Time–motion analysis and physiological data of elite under-19-year-old basketball players during competition. British Journal of Sports Medicine. 2007; 41: 69-75.

Apostolidis N, Nassis GP, Bolatoglou T, Geladas ND. Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. J Sports Med. Phys. Fitness 2004; 4 : 157-163.

Billie J M, White OJ. Basketball. Theory and Practice. 1980: 306.

Dežman B, Erćult F, Vućković G. Classifying young basketball players into playing positions with chosen anthropometric and motor variables. 3 rd International scientific conference Kinesiology new perspectives, Opatija, Croatia, September 25–29, 2002, proceedings book. Kinesiology: new perspectives: proceedings book Zagreb: Faculty of kinesiology, University of Zagreb. 2002: 943-946.

Erculj F, Blas M, Bracic M. Physical demands on young elite European female basketball players with special reference to speed, agility, explosive strength, and take-off power. J. Strength Cond Res. 2010; 24 (11): 2970–2978.

Jeličić M, Sekulić D, Marinković M. Anthropometric characteristics of high level European junior basketball players. Collegium Antropologicum. 26, 2002: 69-76.

Marinkovic D, Pavlovic S. The differences in aerobic capacity of basketball players in different playing positions. Physical Education and Sport. 2013;11 (1): 73-80.

Torres-Unda J, Zarrazquin I, Gil J, Ruiz F, Kortajarena A, Seco M, Irazusta J. Anthropometric, physiological and maturational characteristics in selected elite and non-elite male adolescent basketball players. Journal of Sports Science. 2013; 31 (2): 196-203.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);