DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.50-56

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТЕЗНИХ СИСТЕМ У АДАПТИВНІЙ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Ірина Когут, Вікторія Маринич, Сергій Бекар

Анотація


Досліджено сучасні технології протезування кінцівок у сфері адаптивної фізичної культури серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Мета. Узагальнення шляхів розвитку та застосування протезних систем в адаптивній фізичній культурі. Методи. Аналіз, синтез, порівняння, узагальнення літературних, науково-теоретичних та інформаційних джерел, аналіз відеоматеріалів. Результати.  На сьогодні з підвищенням рівня індустріалізації, напруження геополітичної ситуації, що призводить до військових протистоянь, зростає кількість людей з ампутаціями. Протезування є актуальним і перспективним питанням з точки зору реабілітації людей з ампутаціями кінцівок та адаптації їх до соціального середовища.  У сфері адаптивної фізичної культури можна виділити альпінізм, оскільки в ньому є можливість застосування різноманітних протезних систем залежно від кліматичних умов та поставлених перед альпіністом завдань.  Завдяки цьому є можливість дослідити різноманітні протезні системи та визначити ключові недоліки і переваги кожної з них. Важливо відмітити, що, враховуючи специфіку скелелазіння, альпіністи власноруч виготовляють або модернізують протезні системи для їх відповідності до нагальних потреб і кліматичних умов. У результаті дослідження можна виділити біонічні протезні системи, що здатні відтворювати найбільший спектр рухових дій і взаємодіяти з нервовою системою людини. Подальше удосконалення цих систем є одним із нагальних питань розвитку сфери протезування кінцівок.  Узагальнюючи досліджену інформацію, можна констатувати, що використання протезних систем у сфері адаптивної фізичної культури дає поштовх до їх подальшого удосконалення та впровадження в інші сфери життєдіяльності людини.


Ключові слова


адаптивна фізична культура; альпінізм; протезування; біонічні протезні системи; ампутації; реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekar SV, Коhut IО, Deviataieva ОV. Bionic prosthetic systems, perspectives of application in adaptive sport. Маt. Х Міzhnar. konf. «Моlod ta оlimpiyskyi rukh»; Кyiv. р. 202, 203.

Bekar SV, Коhut IО, Маrynych VL. Modern prosthetic systems, pros and cons for adaptive sport. Маt. Х Міzhnar. konf. «Моlod ta оlimpiyskyi rukh»; Кyiv; 2018.

Bekar S, Prokopenko А, Коhut І, Маrynych V. «Use of prosthetic systems in sport (mountaineering). ХІІ Міzhnar. іnternet-konferentsiia «Sport ta suchasne suspilstvo». Кyiv; 2019.

How do bionic prostheses work? [Еlectronic resource] Access mode: https://www.popmech.ru/ technologies/235633-kak-rabotayut-bionicheskie-protezy/ (accessed date 21.09.2017)

Коhut IО. Socio-humanistic bases of adaptive physical culture development in Ukraine: monograph. Lviv: SPOLOM; 2015. 284 p.

Маtveiev SF, Briskin IА, Коhut ІО et al. Historical, оrganizational and social aspects of disabled sports development: [teaching huide for students of phys. cult. And sport institutions]. Кyiv: Аskonit; 2011. 250 p.

Кurdybaylo SF, Shcherbina КК. Increase of rehabilitation efficiency of disabled people as a result of hostilities and military trauma with limb amputation. Saint Petersburg: Chelovek i zdorovye; 2006. 86 p.

International exhibition TED – technologies, entertainment, design. [Еlectronic resource] Access mode: https://www.ted.com/ (accessed date 14.05.2018)

Biom and Bionxmed firms, general information. [Еlectronic resource] Access mode: https://www. businesswire.com/news/home/20150928006599/en/BiOM%C2%AE-BionX%E2%84%A2 (accessed date 11.08.2018)

How did prostheses develop? [Еlectronic resource] Access mode: https://habr.com/post/400695/ (accessed date 11.08.2018)

Au SK & Herr H. 2006 Initial experimental study on dynamic interaction between an amputee and a powered ankle-foot prosthesis. Presented at Dyn. Walking: Mech. Control Hum. Robot. Locomotion, 6–8 May 2006, Ann Arbor, MI, USA.

Au SK & Herr HM. 2008 Powered ankle-foot prosthesis: the importance of series and parallel motor elasticity. IEEE Robot. Autom. Mag. 15: 52–59.

Donelan JM, Kram R & Kuo AD. 2002 Mechanical work for step-to-step transitions is a major determinant of the metabolic cost of human walking. J. Exp. Biol. 205: 3717–27.

Donelan JM, Kram R & Kuo AD. 2002 Simultaneous positive and negative external mechanical work in human walking. J. Biomech. 35; 117–124.

Eilenberg MF, Geyer H & Herr H. 2010 Control of a powered ankle-foot prosthesis based on a neuromuscular model. IEEE Trans. Neural Syst. Rehab. Eng. 18: 164–173.

Freedom innovations. General information. [Еlectronic resource] Access mode: http://www.freedominnovations.com/the-company/ (дата звернення 17.06.2018)

Grabowski A, Farley C T & Kram R. 2005 Independent metabolic costs of supporting body weight and accelerating body mass during walking. J. Appl. Physiol. 98: 579–583.

Herr HM & Grabowski AM. Bionic leg normalizes walking gait Proc. R. Soc. B (2012).

Herr H, Weber J & Au SK. 2007 Powered ankle-foot prosthesis. In Proc. Biomech. Lower Limb Health, Dis. Rehabil., 3–5 September 2007, Manchester, UK, Р. 72–74.

Hitt J, Bellman R, Holgate M, Sugar T & Hollander K. 2007 The sparky (spring ankle with regenerative kinetics) projects: design and analysis of a robotic transtibial prosthesis with regenerative kinetics. In Proc. ASME Int. Des. Eng. Tech. Conf., Las Vegas, NV, USA, Р. 1587–1598.

Hof AL, Geelen BA & Vandenberg J. 1983 Calf muscle moment, work and efficiency in level walking: role of series elasticity. J. Biomech. 16, 523–537.

Hsu M J, Nielsen DH, Lin-Chan SJ & Shurr D. 2006 The effects of prosthetic foot design on physiologic measurements, self-selected walking velocity, and physical activity in people with transtibial amputation. Arch. Phys. Med. Rehabil. 87: 123–129.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бекар СВ, Когут ІО, Дев’ятаєва ОВ .Біонічні протезні системи, перспективи застосування в адаптивному спорті. Мат. Х Міжнар. конф. «Молодь та олімпійський рух»; Київ; 2017. с. 202, 203.

Бекар СВ, Когут ІО, Маринич ВЛ. Сучасні протезні системи, переваги і недоліки для адаптивного спорту. Мат. ХІ Міжнар. конф. «Молодь та Олімпійський рух»; Київ; 2018.

Бекар С, Прокопенко А, Когут І, Маринич В. Застосування протезних систем у спорті (на прикладі альпінізму). ХІІ Міжнар. інтернет-конференція «Спорт та сучасне суспільство». Київ; 2019.

Как работают бионические протезы. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.popmech.ru/ technologies/235633-kak-rabotayut-bionicheskie-protezy/ (дата звернення 21.09.2017)

Когут ІО. Соціально-гуманістичні засади розвитку адаптивної фізичної культури в Україні: монографія. Львів: СПОЛОМ; 2015. 284 с.

Матвєєв СФ, Бріскін ЮА, Когут ІО та ін. Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту]. Київ: Асконіт; 2011. 250 с.

Курдыбайло СФ, Щербина КК. Повышение эффективности реабилитации инвалидов вследствии боевых действий и военной травмы, перенесших ампутации конечностей. Санкт-Петербург: Человек и здоровье; 2006. 86 с.

Міжнародна виставка TED – технології, розваги, дизайн. [Електронний ресурс] Режим доступу: https:// www.ted.com/ (дата звернення 14.05.2018)

Фірми Biom і Bionxmed, загальна інформація. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www. businesswire.com/news/home/20150928006599/en/BiOM%C2%AE-BionX%E2%84%A2 (дата звернення 11.08.2018)

Як розвивалися протези. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://habr.com/post/400695/ (дата звернення 11.08.2018)

Au SK & Herr H. 2006 Initial experimental study on dynamic interaction between an amputee and a powered ankle-foot prosthesis. Presented at Dyn. Walking: Mech. Control Hum. Robot. Locomotion, 6–8 May 2006, Ann Arbor, MI, USA.

Au SK & Herr HM. 2008 Powered ankle-foot prosthesis: the importance of series and parallel motor elasticity. IEEE Robot. Autom. Mag. 15: 52–59.

Donelan JM, Kram R & Kuo AD. 2002 Mechanical work for step-to-step transitions is a major determinant of the metabolic cost of human walking. J. Exp. Biol. 205: 3717–27.

Donelan JM, Kram R & Kuo AD. 2002 Simultaneous positive and negative external mechanical work in human walking. J. Biomech. 35; 117–124.

Eilenberg MF, Geyer H & Herr H. 2010 Control of a powered ankle-foot prosthesis based on a neuromuscular model. IEEE Trans. Neural Syst. Rehab. Eng. 18: 164–173.

Freedom innovations. Загальна інформація. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www. freedom-innovations.com/the-company/ (дата звернення 17.06.2018)

Grabowski A, Farley C T & Kram R. 2005 Independent metabolic costs of supporting body weight and accelerating body mass during walking. J. Appl. Physiol. 98: 579–583.

Herr HM & Grabowski AM. Bionic leg normalizes walking gait Proc. R. Soc. B (2012).

Herr H, Weber J & Au SK. 2007 Powered ankle-foot prosthesis. In Proc. Biomech. Lower Limb Health, Dis. Rehabil., 3–5 September 2007, Manchester, UK, Р. 72–74.

Hitt J, Bellman R, Holgate M, Sugar T & Hollander K. 2007 The sparky (spring ankle with regenerative kinetics) projects: design and analysis of a robotic transtibial prosthesis with regenerative kinetics. In Proc. ASME Int. Des. Eng. Tech. Conf., Las Vegas, NV, USA, Р. 1587–1598.

Hof AL, Geelen BA & Vandenberg J. 1983 Calf muscle moment, work and efficiency in level walking: role of series elasticity. J. Biomech. 16, 523–537.

Hsu M J, Nielsen DH, Lin-Chan SJ & Shurr D. 2006 The effects of prosthetic foot design on physiologic measurements, self-selected walking velocity, and physical activity in people with transtibial amputation. Arch. Phys. Med. Rehabil. 87: 123–129.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);