DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.68-72

АНАЛІЗ РИНКУ ФІТНЕС-ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)

Ірина Матвієнко

Анотація


Розглянуто дані про спортивну інфраструктуру міста; подано характеристику фітнес-клубів, які надають населенню різноманітні фітнес-послуги, та співвідношення фітнес-об’єктів за типом.  Мета. Визначити специфіку ринку фітнес-послуг м. Івано-Франківськ. Методи та організація дослідження.  Аналіз та узагальнення даних літературних джерел, порівняння та зіставлення (компаративний аналіз), соціологічні методи, методи статистики. У дослідженні взяли участь фітнес-клуби м. Івано-Франківськ.  Результати. Виявлено, що на фоні розширення спортивної інфраструктури міста існує попит на басейни, які функціонували б протягом року, та впорядковані спортивні майданчики. Встановлено, що в місті недостатньо розвинута мережа найбільших операторів фітнес-послуг, позаяк діє лише один клуб міжнародної мережі FITCURVES, та два клуби всеукраїнської мережі – InterFit та Vasil Gym. Встановлено, що найбільшу кількість фітнес-об’єктів по Україні становлять фітнес-клуби – 55 % та фітнес-студії – 10 %, тоді як в Івано-Франківську лідерами за кількістю є спортивні клуби, їх нараховується – 48 %. Значні відмінності спостерігаються також в кількості фітнеста йога-студій. Досліджено, що більшість фітнес-об’єктів мають комплексний характер, проте на ринку міста відсутні спеціалізовані пілатес-студії та кросфіт-клуби, фітнес-клуби з басейном. В Івано-Франківську діє 46 фітнес-клубів, які культивують різноманітні напрями та види фітнесу. Нереалізованими є: фітнес для осіб літнього віку, для вагітних, сімейний фітнес. Існує певна невідповідність типу фітнес-об’єкта та послуг, які надаються. Виявлено відмінність у співвідношенні фітнес-об’єктів за типом та їх ідентифікації на ринку Івано-Франківська та по Україні в цілому.


Ключові слова


фітнес; фітнес-послуги; фітнес-клуб; спортивний клуб

Повний текст:

PDF

Посилання


Аnalytics of Pro-Consulting prepared study of fitness services market. Ukraine [Іnternet]; [cited 2019 March 16]. Accessible at: https://pro-consulting.ua

Vasylenko ММ. Contemporary requirements of employers to form the readiness of future fitness trainers for professional activity. Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools: zb. nauk. pr. Zaporizhzjia: Кlasychnyi pryvatnyi universytet; 2014;38(91):119-25.

Department of youth policy and sport of Ivano-Frankivsk Town Council [Іnternet]. Accessible at: http://www. mvk.if.ua/uussmg

National Strategy for health related motion Activity in Ukraine for the period up to 2025 “Motor Activity Healthy Lifestyle Healthy Nation” [Іnternet]. Order of the President of Ukraine No42/2016 of 09.02.2016; 2016 [cited 2016 Apr. 12]. Accessible at: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/print1465286153060829.

Prystupa I, Zhdanova О, Chekhovska L. Аnalysis of the market of physical culture and health related services in Lviv. Slobozhanskyi naukovo-sport. visnyk. 2017; 6: 79-84.

On approval of the State social standard in the field of physical culture and sports [Internet]. Order of 28.03.2013, access mode: Accessible at: http:www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0559-13.

Stakhiv І. Regulating the market of sports and health related services [monograph]. Lviv: UP; 2017. 200 p.

Fitness Connect UA [Інтернет]. 2018 [cited 2017 Apr. 3]. Accessible at: http:www.fitnessconnect.com.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аналитики компании Pro-Consulting подготовили исследование рынка фитнес-услуг. Україна [Інтернет]; [цитовано 2019 Бер. 16]. Доступно на: https://pro-consulting.ua

Василенко ММ. Сучасні вимоги роботодавців до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: Класичний приватний університет; 2014;38(91):119-25.

Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради [Інтернет]. Доступно на: http://www.mvk.if.ua/uussmg

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» [Інтернет]. Указ Президента України No42/2016 від 09.02.2016 р.; 2016 [цитовано 2016 Квіт. 12]. Доступно на: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/ print1465286153060829.

Приступа Є, Жданова О, Чеховська Л. Аналіз ринку фізкультурно-оздоровчих послуг у Львові. Слобожанський науково-спортивний вісник: Харківська державна академія фізичної культури. 2017; 6: 79-84.

Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту [Інтернет]. Наказ від 28.03.2013, режим доступу: Доступно на: http:www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0559-13.

Стахів І. Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг [монографія]. Львів: УП; 2017. 200 с.

Fitness Connect UA [Інтернет]. 2018 [цитовано 2017Квіт. 3]. Доступно на: http:www.fitnessconnect.com.ua.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);