DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.73-79

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІТНЕС-КОНСУЛЬТАНТА

Дар’я Усенко

Анотація


Розглянуто документи вітчизняного законодавства, нормативні документи та інформаційні матеріали, в тому числі і професійні стандарти фахівців зі збереження та зміцнення здоров’я міжнародних організацій (SkillsActive, Evrope active, International Consortium for Health & Wellness Coaching, European Observatoire of Sport and Employment). Мета. Дослідити сучасні наукові підходи до стандартизації професійної діяльності фітнес-консультанта у різних країнах. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та практичного досвіду, системний аналіз, контент-аналіз.  Результати. Удосконалено та доповнено систему знань про значення та основоположні характеристики професії фітнес-консультанта, систематизовано різні підходи до визначення змісту їх трудової діяльності.  На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснено теоретичні дослідження основних дефініцій роботи. Визначено характерні особливості американської концептуальної моделі, де професійна діяльність фітнес-консультанта розглядається крізь призму коучингу, характерними рисами для якої є орієнтація на зміну поведінкових стратегій особистості, що призводить до розкриття її внутрішнього потенціалу у напрямку здоров’язбереження, та європейської моделі, відповідно до якої пріоритетним визначається орієнтація на співпрацю з широким діапазоном осіб, які мають наявні хронічні захворювання або високий ризик їх розвитку через спосіб життя, у напрямку розробки програми оздоровлення, а також організації та проведення фізкультурно-оздоровчих занять. Визначено основне коло проблемних питань, пов’язаних зі сферою професійної діяльності спеціалістів зі збереження та зміцнення здоров’я, а саме: необхідність визначення переліку основних трудових функцій та дій, функціональних обов’язків фітнес-консультанта, професійних компетентностей, критеріїв оцінки ефективності їх професійної діяльності.


Ключові слова


професійний стандарт; фітнес-консультант; коучинг; оздоровчий фітнес

Повний текст:

PDF

Посилання


State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy. National Classifier of Ukraine. Classifier of professions DK 003:2010. [Internet]. 2019 [cited 2019 February 15]. Accessible: https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/va327609-10

Study of Ukrainian fitness service market. [Internet]. 2018 [cited 2019 February 15]. Accessible: https:// fitnessconnect.com.ua/files/2018.pdf

The Cabinet of Ministers of Ukraine. On approval of the action plan for the implementation of the National Qualifications Framework for 2016-2020 [Internet]. 2019 [cited 2019 February 15]. Order No 1077-р. 2016 December 14. Accessible: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80/card2#Card

The Cabinet of Ministers of Ukraine. On approval of the order of development and approval of professional standards [Internet]. 2019 [cited 2019 February 15]. Order No 373. 2017 May 31. Accessible: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF

Міnistry of Social Policy of Ukraine. Меthods of developing professional standards. [Internet]. 2019 [cited 2019 February 15]. Order No 7. 2018 January 22. Accessible: https://www.msp.gov.ua/timeline/Profesiynistandarti.html

Baicker K, Cutler D, Song Z. Workplace wellness programs can generate savings. Health Aff [Internet]. 2010 Feb [cited 2019 Feb 15]; 29(2):304-11. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20075081 DOI: 10.1377/hlthaff.2009.0626.

Europe Active Standards [Internet]. 2016 [cited 2018 Nov 5]. Available from: http://www.ehfa-standards.eu/ es-standards

International Consortium for Health & Wellness Coaching (NBHWC) [Internet]. 2017 [cited 2019 Feb 15]. Available from: http://www.ehfa-standards.eu/es-standards

National Occupational Standards [Internet]. 2019 [cited Feb 2019 Nov 15]. Available from: https://www. skillsactive.com/standards-quals/national-occupational-standards


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010. [Internet]. 2019 [цитовано 2019 Лютий 15]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10

Дослідження ринку фітнес-послуг України. [Internet]. 2018 [цитовано 2019 Лютий 15]. Доступно: https:// fitnessconnect.com.ua/files/2018.pdf

Кабінет Міністрів України. Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки [Internet]. 2019 [цитовано 2019 Лютий 15]. Розпорядження No 1077-р. 2016 Грудень 14. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80/card2#Card

Кабінет Міністрів України. Про затвердження порядку розроблення та затвердження професійних стандартів [Internet]. 2019 [цитовано 2019 Лютий 15]. Постанова No 373. 2017 травень 31. Доступно: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF

Міністерство Соціальної політики України. Методика розроблення професійних стандартів. [Internet]. 2019 [цитовано 2019 Лютий 15]. Наказ No 7. 2018 січень 22. Доступно: https://www.msp.gov.ua/timeline/ Profesiyni-standarti.html

Baicker K, Cutler D, Song Z. Workplace wellness programs can generate savings. Health Aff [Internet]. 2010 Feb [cited 2019 Feb 15]; 29(2):304-11. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20075081 DOI: 10.1377/hlthaff.2009.0626.

Europe Active Standards [Internet]. 2016 [cited 2018 Nov 5]. Available from: http://www.ehfa-standards.eu/ es-standards

International Consortium for Health & Wellness Coaching (NBHWC) [Internet]. 2017 [cited 2019 Feb 15]. Available from: http://www.ehfa-standards.eu/es-standards

National Occupational Standards [Internet]. 2019 [cited Feb 2019 Nov 15]. Available from: https://www. skillsactive.com/standards-quals/national-occupational-standards




Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);