DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.3.65-69

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ТА СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ НА СИСТЕМУ ДИХАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Галина Бутенко, Наталія Гончарова

Анотація


У статті розглядається актуальна проблема функціонування дихальної системи учнів початкової школи під впливом занять оздоровчого та спортивного туризму. Мета. Дослідити особливості впливу занять оздоровчим та спортивним туризмом на функціонування дихальної системи дітей молодшого шкільного віку. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, педагогічні, фізіологічні методи, методи математичної статистики. Результати. Дослідження складалося з констатуючого (163 учні 2–4-х класів) та формувального (40 учнів 3–4-х класів) експериментів. Основною відмітною рисою засобів оздоровчого та спортивного туризму є мета їх використання у процесі фізичного виховання: оздоровлення та отримання задоволення від рухової активності у рамках фізичної рекреації і досягнення спортивного результату відповідно. Під час констатуючого експерименту було визначено, що дихальна система дітей молодшого шкільного віку характеризується зниженими величинами легеневих обсягів і незадовільними показниками гіпоксичних проб. Під час формувального експерименту було з’ясовано, що діти, які займалися оздоровчим туризмом, показали більш значущі прирости показників системи дихання порівняно з тими, які займалися спортивним туризмом, а саме: життєва ємність легень – на 17,50 мл; проба Штанге – на 0,20 с; проба Генчі – на 0,30 с. Слід додати, що покращили до норми показники проби Штанге на 15 % і проби Генчі на 10 % більше дітей експериментальної групи порівняно з дітьми контрольної групи. Таким чином, використання засобів оздоровчого туризму у фізичному вихованні молодших школярів суттєво сприяє розвитку та функціонуванню їхньої дихальної системи.

Ключові слова


оздоровчий туризм; спортивний туризм; молодші школярі; система дихання

Повний текст:

PDF

Посилання


Antypkin YH, Volosovets OP, Maidannyk VH, Berezenko VS, Moiseienko RO et al. The state of health of the child population - the future of the country (part 1). Zdorovye rebenka. 2018;13(1):1-11. doi: 10.22141/22240551.13.1.2018.127059

Bar-Or O, Rouland T. Children's health and physical activity: from physiological bases to practical uses. Kiev: Olympyiskaya literatura; 2009. 528 p.

Bezrukykh MM, Farber DA. Physiology of child development. Guide to age physiology. Moscow, 2010. 768 p. 4. Biletska VV. Theoretical and methodological rationale for testing physical fitness of younger students in the process of physical education [author’s abstract]. Kyiv, NUPESU; 2008. 20 p.

Hetman VO, Novytskyi YV, Pytomets OP. Methodological and organizational basis of human recovery. Kiev: Osnova, 2009. 200 p.

Zaneev MM. Age characteristics of the reaction of the cardiorespiratory system of younger students to dynamic and isometric loads in different periods of the school year [dissertation]. Kazan, 2009. 20 p.

Krutsevych TI, Vorobiov MI, Bezverkhnia HV. Control in the physical education of children, adolescents and young people. Kyiv: Olimpiyska literatura, 2011. 224 p.

Osypenko EV, Sevdalev SV. Improvement of respiratory function in younger schoolchildren. Homel, 2013. 212 p.

Sainchuk OM. Programming of sports and improving occupations by the Scandinavian walking in physical training of younger schoolboys [author’s abstract]. Kyiv, 2015. 218 p.

Kashuba V, Goncharova N, Butenko H. Practical Implementation of the Concept of Health-Forming Technologies into the Process of Physical Education of Primary School Age Children. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(6):469-477. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2561299


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антипкін ЮГ, Волосовець ОП, Майданник ВГ, Березенко ВС, Моісеєнко РО та ін. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни (частина 1). Здоровье ребенка. 2018;13(1):1-11. doi: 10.22141/22240551.13.1.2018.127059

Бар-Ор О, Роуланд Т. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. Киев: Олимпийская лит.; 2009. 528 с.

Безруких ММ, Фарбер ДА, редакторы. Физиология развития ребенка. Руководство по возрастной физиологии. Москва, 2010. 768 с.

Білецька ВВ. Теоретико-методичне обґрунтування тестування фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання [Автореферат]. Київ: НУФВСУ; 2008. 20 с.

Гетман ВО, Новицький ЮВ, Питомець ОП. Методологічні та організаційні засади оздоровлення людини. Київ: Основа; 2009. 200 с.

Зайнеев ММ. Возрастные особенности реакции кардиореспираторной системы младших школьников на динамическую и изометрическую нагрузки в различные периоды учебного года [диссертация]. Казань;2009. 207 с.
 
Круцевич ТЮ, Воробйов МІ, Безверхня ГВ. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді. Київ: Олімпійська літ., 2011. 224 с.

Осипенко ЕВ, Севдалев СВ. Совершенствование функции внешнего дыхания у младших школьников. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины; 2013. 212 с.

Саїнчук ОМ. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять скандинавською ходьбою у фізичному вихованні молодших школярів [дисертація]. Київ: НУФВСУ, 2015. 218 с.
 
Kashuba V, Goncharova N, Butenko H. Practical Implementation of the Concept of Health-Forming Technologies into the Process of Physical Education of Primary School Age Children. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(6):469-477. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2561299
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);