DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.36-41

РОЛЬ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ТЕХНІК МАНУАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІЙ РУКИ ПРИ КОМПРЕСІЙНО-ІШЕМІЧНИХ НЕВРОПАТІЯХ

Олена Бісмак

Анотація


У статті висвітлено питання застосування нейродинамічних технік при компресійно-ішемічних невропатіях верхньої кінцівки. Зазначається, що ця патологія займає важливе місце в неврологічній практиці, оскільки найчастіше страждають люди працездатного віку (30–50 років). Мета. Вивчення ролі нейродинамічних технік для відновлення рухової функції верхньої кінцівки при компресійно-ішемічних невропатіях. Методи. Аналіз та узагальнення даних літературних джерел. Результати. Найбільша складність терапії тунельних синдромів полягає у виборі методу лікування – консервативного або хірургічного. Важливою складовою консервативного лікування компресійно-ішемічних невропатій верхньої кінцівки є фізична терапія, одним із засобів якої виступають нейродинамічні техніки. Звертається увага, що важливим для використання цих технік є розуміння функціональної рухливості нерва в анатомічних каналах верхньої кінцівки. Нерв повинен мати свободу руху, щоб адекватно функціонувати, і ковзання по навколишніх тканинах і структурах. Під час руху кінцівок він здатний до ковзання в поздовжньому напрямку в межах кількох міліметрів, що захищає його від перерозтягування. Зниження мобільності нерва під час руху кінцівок може привести до мікропошкодження з подальшим формуванням спайок, які ще більше обмежують його рух,порушують відтік крові та лімфи, спричиняють розвиток набряку сполучнотканинних оболонок і компресії нервових волокон. Літературні джерела свідчать, що нейродинаміка включає діагностичну (нейродинамічне тестування) і терапевтичну частини (нейромобілізація). Перед початком діагностичної частини рекомендується проведення електронейроміографії з метою визначення параметрів проведення імпульсу по нервових волокнах. Нейродинамічне тестування виконується за строгими алгоритмами і складається з рухів верхніми кінцівками у певних напрямках і під певним кутом за допомогою фізичного терапевта. Якщо за результатами нейродинамічного тестування не виявлено протипоказань до лікування, то наступним етапом буде нейромобілізація. Зазначається, що як нейродинамічні техніки використовують також реліз сполучної тканини оболонки нерва.

Ключові слова


нейродинамічні техніки; компресійно-ішемічні невропатії; пацієнт; верхня кінцівка

Повний текст:

PDF

Посилання


Yevdokimov VА, Romaliyskaya ОV. Complex approach to treating carpal tunnel syndrome by manual therapy methods. PainMedicine Journal. 2018;3(1):33-36.

Кipervas IP. Тunnel syndromes. Моscow: NEWDIAMED, 2010. 520 p.

Моskvitin АV, Sayutina SB, Vasilyev YN. et al. Compressive-ischemic neuropathies: pathogenesis aspects,manual and drug therapy: teaching guide for physicians. Irkutsk, 2014. 39 p.

Rodin SI, Povarnitsina NV. Маnual therapy for treating upper extremity compression neuropathies in miners. Bulletin SО RАМS. 2006;3(121):83-85.

Stefanidi АV. Dynamic tunnel syndrome of pronator teres: manual diagnosis and treatment. Маnualnaya terapiya. 2017;1 (65): 13-19.

Barral J-P, Croibier A. Manual Therapy for the Peripheral Nerves. N.Y., 2007, Churchill Livingstone. 270 p.

Butler D. Mobilisation of the Nervous System. Churchill Livingstone, Edinburgh. 1991.

Coppieters MW, Hough AD, Dilley A. Different nerve-gliding exercises induce different magnitudes of median nerve longitudinal excursion: an in vivo study using dynamic ultrasound imaging. J. Orthop Sports Phys Ther. 2009; 39(3):164-71.

Dilley A, Lynn B, Pang S. Pressure and stretch mechanosensitivity of peripheral nerve fibres following local inflammation of the nerve trunk. Pain. 2005;117(3):462-472.

Page MJ, O’Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Exercise and mobilisation interventions for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jun 13;(6):CD009899. doi: 10.1002/14651858.CD009899.

Peters S, Page MJ, Coppieters MW, Ross M, Johnston V. Rehabilitation following carpal tunnel release.Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 17;2:CD004158. doi: 10.1002/14651858.CD004158.pub3.

Shacklock M. Neurodynamics. Physiotherapy. 1995;8:9-16.

Takata SC, Wade ET, Roll SC. Hand therapy interventions, outcomes, and diagnoses evaluated over the last 10 years: A mapping review linking research to practice. J Hand Ther. 2019 Jan - Mar;32(1):1-9. doi: 10.1016/j.jht.2017.05.018. Epub 2017 Jun 21.

Tüzüner S, Inceoğlu S, Bilen FE. Median nerve excursion in response to wrist movement after endoscopic and open carpal tunnel release. J. Hand Surg Am. 2008; 33 (7):1063-68.

Wolny T, Linek P. Is manual therapy based on neurodynamic techniques effective in the treatment of carpal tunnel syndrome? A randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2019 Mar;33(3):408-417. doi:10.1177/0269215518805213.

Wolny TA, Shacklock M, Linek P, Myśliwiec A. Efficacy of Manual Therapy Including Neurodynamic Techniques for the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. Journal of manipulative and physiological therapeutics 40(4) · April 2017 DOI: 10.1016/j.jmpt.2017.02.004

Žídková V, Nakládalová M, Štěpánek L. Effects of Exercise and Enzyme Therapy in Early Occupational Carpal Tunnel Syndrome: A Preliminary Study. Biomed Res Int. 2019 Jan 23;2019:8720493. doi:10.1155/2019/8720493. eCollection


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Евдокимов ВА, Ромалийская ОВ. Комплексный подход к лечению синдрома запястного канала с использованием методов мануальной терапии. PainMedicine Journal. 2018;3(1):33-36.

Кипервас ИП. Туннельные синдромы. Москва: НЬЮДИАМЕД, 2010. 520 с.

Москвитин АВ, Саютина СБ, Васильев ЮН и др. Компрессионно-ишемические невропатии: аспекты патогенеза, мануальная и медикаментозная терапия: учебное пособие для врачей. Иркутск, 2014. 39 с.

Родин СИ, Поварницина НВ. Мануальная терапия при лечении компрессионных невропатий верхних конечностей у шахтеров. Бюллетень СО РАМН. 2006;3(121):83-85.

Стефаниди АВ. Динамический туннельный синдром круглого пронатора: мануальная диагностика и лечение. Мануальная терапия. 2017;1 (65): 13-19.

Barral J-P, Croibier A. Manual Therapy for the Peripheral Nerves. N.Y., 2007, Churchill Livingstone. 270 p.

Butler D. Mobilisation of the Nervous System. Churchill Livingstone, Edinburgh. 1991.

Coppieters MW, Hough AD, Dilley A. Different nerve-gliding exercises induce different magnitudes of median nerve longitudinal excursion: an in vivo study using dynamic ultrasound imaging. J. Orthop Sports Phys Ther. 2009; 39(3):164-71.

Dilley A, Lynn B, Pang S. Pressure and stretch mechanosensitivity of peripheral nerve fibres following local inflammation of the nerve trunk. Pain. 2005;117(3):462-472.

Page MJ, O’Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Exercise and mobilisation interventions for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jun 13;(6):CD009899. doi: 10.1002/14651858.CD009899.

Peters S, Page MJ, Coppieters MW, Ross M, Johnston V. Rehabilitation following carpal tunnel release. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 17;2:CD004158. doi: 10.1002/14651858.CD004158.pub3.

Shacklock M. Neurodynamics. Physiotherapy. 1995;8:9-16.

Takata SC, Wade ET, Roll SC. Hand therapy interventions, outcomes, and diagnoses evaluated over the last 10 years: A mapping review linking research to practice. J Hand Ther. 2019 Jan - Mar;32(1):1-9. doi: 10.1016/j.jht.2017.05.018. Epub 2017 Jun 21.

Tüzüner S, Inceoğlu S, Bilen FE. Median nerve excursion in response to wrist movement after endoscopic and open carpal tunnel release. J. Hand Surg Am. 2008; 33 (7):1063-68.

Wolny T, Linek P. Is manual therapy based on neurodynamic techniques effective in the treatment of carpal tunnel syndrome? A randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2019 Mar;33(3):408-417. doi: 10.1177/0269215518805213.

Wolny TA, Shacklock M, Linek P, Myśliwiec A. Efficacy of Manual Therapy Including Neurodynamic Techniques for the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. Journal of manipulative and physiological therapeutics 40(4) · April 2017 DOI: 10.1016/j.jmpt.2017.02.004

Žídková V, Nakládalová M, Štěpánek L. Effects of Exercise and Enzyme Therapy in Early Occupational Carpal Tunnel Syndrome: A Preliminary Study. Biomed Res Int. 2019 Jan 23;2019:8720493. doi: 10.1155/2019/8720493. eCollection 2019.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);