DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.87-93

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рудольф Сухомлинов, Анастасія Чеверда

Анотація


Розглянуто сучасні підходи до підвищення рекреаційного ефекту оздоровчих занять дітей дошкільного віку. Мета. Обґрунтування системи організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку для підвищення рекреаційного ефекту занять. Методи. Теоретичний аналіз літературних джерел і документальних матеріалів, антропометричні; педагогічні, соціологічні методи дослідження, методи математичної статистики. Результати. У дослідженнях брали участь діти дошкільного віку (5–6-го року життя). Загальна кількість учасників експерименту – 72 хлопчики. Оцінка організаційно-методичного забезпечення передбачала залучення всіх ключових учасників, отримання від них рекомендацій до вдосконалення існуючої ситуації. Було запропоновано оцінити діяльність клубів за такими параметрами: якість занять, безпека дитини, ставлення педагогів до дитини, оформлення інтер’єру, відповідність інвентарю віку дитини тощо, а також загальний ступінь задоволення відвідування дитиною подібних занять. Виділяючи наявні негативні сторони існуючого організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку, максимальна частка респондентів (90,9 %) найбільшу увагу звернула на невідповідність традиційних заходів оздоровчої роботи з дошкільниками сучасним вимогам і такими, що потребують заміни на більш сприятливі для вирішення завдання зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, гармонійного фізичного і психічного розвитку дитини.

Ключові слова


діти дошкільного віку; оздоровчо-рекреаційна діяльність; рекреаційний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreieva O. Development and implementation of technology for designing active recreational activities of different population groups. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2015; 1: 4-9.

Andreieva O, Sukhomlynov R. Organization of health related and recreational motor activity of preschool children in the conditions of club classes. Теоriia і metodyka fizvykhovania і sportu. 2016; 3: 29–32.

Andreieva OV, Chernyavskyi MV. Evaluation of the feasibility of introducing recreational and health technologies in the process of physical education of junior school children. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2009;2–3: 17–19.

Moskalenko N, Polyakova A, Kovrov I. Modern approaches to the organization of physical culture and health related work in preschool institutions.Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2013; 1: 40-42.

Pangelova NI. Theoretico-methodical bases of formation of harmoniously developed personality of preschool age child in the course of physical education [dissertation]. Pereyaslav-Khmelnytsky; 2014. 445 p.

Sukhomlynov R. Organizational and methodological support of health and recreational activities of children's football clubs. Теоriia і metodyka fizvykhovania і sportu. 2018;3:89-94.

Sukhomlynov R. Estimation of efficiency of the author's program of health related and recreational sessions for senior schoolchildren in the conditions of children's football clubs. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho natsionalnoho universytetu іmeni Lesi Ukrainky. 2018;30 .

Cheverda A. Prerequisites for involving older preschool children in children's fitness classes with elements of sports dances. Теоriia і metodyka fizvykhovania і sportu. 2019; 2: 87–92.

Kashuba V, Futornyі S, Andrieieva O, Goncharova N, Carp I, Bondar O. & Nosova N. Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of primary school-age children. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), Supplement issue. 2018.18(4).2515–2521.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015; 1: 4-9.

Андрєєва О, Сухомлинов Р. Організація оздоровчо-рекреаційної рухової активності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2016; 3: 29–32.

Андрєєва ОВ, Чернявський МВ. Оцінка доцільності впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій в процес фізичного виховання молодших школярів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2009; 2–3:17–19.

Москаленко Н, Полякова А, Ковров Я. Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2013; 1: 40-42.

Пангелова НЄ. Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання [дисертація]. Переяслав-Хмельницький; 2014. 445 с.

Сухомлинов Р. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дитячих футбольних клубів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018;3:89-94.

Сухомлинов Р. Оцінка ефективності авторської програми оздоровчо-рекреаційних занять для дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018;30.

Чеверда А. Передумови залучення дітей старшого дошкільного віку до занять дитячим фітнесом з елементами спортивних танців. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2019; 2: 87–92.

Kashuba V, Futornyі S, Andrieieva O, Goncharova N, Carp I, Bondar O. & Nosova N. Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of
primary school-age children. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), Supplement issue. 2018.18(4).2515–2521.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);