Формування мотивації школярів до занять фізичною культурою та спортом у закладах загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Ірина Матвієнко Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, Київ, вул. Фізкультури, 1 НУФВСУ, Івано-Франківський коледж фізичного виховання НУФВСУ https://orcid.org/0000-0002-2355-5776

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.3.81-85

Анотація

Анотація. На сьогодні залишається недостатньо висвітленим механізм залучення учнівської молоді до позаурочних та позашкільних форм фізичного виховання, зацікавленість до занять спортом у системі дитячо-юнацького та масового спорту, що сприятиме підвищенню їх мотивації до фізичних вправ на уроках фізичної культури. Мета. Вивчити вмотивованість школярів до відвідування уроків фізичної культури та спортивних секцій та вплив учителів фізичної культури, тренерів і батьків на формування інтересу до занять руховою активністю. Методи. Аналіз літературних джерел та мережі Інтернет, узагальнення, систематизація, методи математичної статистики. Результати. Визначено зниження інтересу школярів до занять фізичними вправами, відвідування обов’язкових форм занять фізичною культурою в школі, що, в свою чергу, виявляється і у відвідуванні спортивних секцій. Відповіді опитаних школярів свідчать про бажання відвідувати уроки фізичної культури, лише незначна їх частина відвідує спортивні секції, переважна частина не займається спортом. У ході дослідження виявлено зацікавленість учнів та батьків у заняттях на базі школи. Зміст проведення вільного часу школярів, за даними опитування, свідчить про природну потребу дітей у руховій активності та інтерес до фізичних вправ. Не сформовано мотивацію до систематичних занять руховою активністю. Доведено необхідність формування дієвого механізму організації рухової активності школярів та підвищення їх мотивації шляхом урахування інтересів у навчальний та позанавчальний час, налагодження співпраці зі спортивними клубами, ДЮСШ, визначення чітких критеріїв оцінювання мотивації до занять фізичною культурою та різними видами рухової активності і заходів до її підвищення.

Ключові слова: мотивація, рухова активність, фізична культура, урок, спортивні секції.

Біографія автора

Ірина Матвієнко , Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03150, Київ, вул. Фізкультури, 1 НУФВСУ, Івано-Франківський коледж фізичного виховання НУФВСУ

викладач, фітнес-тренер

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

Статті