DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.3.66-70

Ефективність застосування гідрокінезитерапії в процесі фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом

Тарас Тягур

Анотація


Обобщены результаты клинических данных, соматоскопии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем подростков 12–16-летнего возраста со сколиозом І–II степени с целью подтверждения эффективности применения гидрокинезитерапии в процессе физической реабилитации подростков со сколиозом. Эффективность разработанной методики определялась по результатам обследования 103 детей в возрасте 12–16 лет с целью подтверждения эффективности применения гидрокинезитерапии в процессе физической реабилитации подростков со сколиозом. По результатам исследований подтверждена эффективность использования гидрокинезитерапии в процессе восстановительного лечения подростков со сколиозом I–II степени и возможность использования ее в будущем в процессе физического воспитания в группах физической реабилитации.

Ключові слова


гидрокинезитерапия; сколиоз; физическое состояние; реабилитация

Повний текст:

PDF

Посилання


Voychyshyn L. Correction and prevention of posture disorders in young adults by physical rehabilitation means / L. Voychyshyn // Моloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovykh prats z haluzi fizkultury ta sportu. – Lviv, 2009. – Vol. 3, іss. 13. – P. 35–39.

Hreida N. B. Correction of posture of young adults by physical rehabilitation means / N. B. Hreida, О. S. Hrytsai, V. U. Кrendeleva // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2011. – N 4. – P. 119–123.

Іvaskiv B. К. Prevention and correction of scoliosis in schoolchildren : dissertation of Ph.D. in Pedagogics / B. К. Іvaskiv. – Тernopyl, 2005. – 205 p.

Peshkova О. V. Complex physical rehabilitation during scoliosis / О. V. Peshkova, О. М. Аvramenko // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2009. – N 2. – P. 84–88.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войчишин Л. Корекція і профілактика порушень постави у підлітків засобами фізичної реабілітації / Л. Войчишин // Молода спорт. наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Т. 3, вип. 13, – С. 35–39.

Грейда Н. Б. Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації / Н. Б. Грейда, О. С. Грицай, В. У. Кренделєва // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2011. – No 4. – С. 119–123.

Іваськів Б. К. Профілактика і корекція сколіозів у школярів : дис. ... кан. пед. наук / Б. К. Іваськів. – Т., 2005. – 205 с.

Пєшкова О. В. Комплексна фізична реабілітація при сколіотичній поставі / О. В. Пєшкова, О. М. Авраменко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2009. – No 2. – С. 84–88.

Порада А. М. Основи фізичної реабілітації / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – К.: Медицина, 2006. – 247 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);