DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2013.4.111-113

Тенденции взаимодействия паралимпийского и олимпийского спорта

Наталия Селютина, Мария Шакирова

Анотація


Розглянуто тенденції взаємодії паралімпійського та олімпійського спорту, що підтвер джують тенденції їх об’єднання; особливості застосування термінів «інвалід» та «людина з обмеженими життєвими можливостями». Виявлено факти, що підтверджують тенденції інтеграції паралімпійського та олімпійського спорту. Авторами виділяються види участі спортсменів з обмеженими можливостями у спортивних змаганнях, що дає варіант вибору конкуренції та сприяє соціальній адаптації спортсмена-паралімпійця.


Ключові слова


паралімпійський спорт; олімпійський спорт; соціальна адаптація; спортсменпаралімпієць

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Large Olympic encyclopedia: everything about Olympic Games: champions, coaches, IOC members, journalists..., Olympic sports, countries, cities, terms, technical results of all Olympic Games from 1896 till 2006; [in 2 v.] / Composed by V. L. Shteinbakh. – Moscow: Olympia Press, 2006.

Consultant plus [Electronic resourse] // Аccess mode: http://www.consultant.ru/ (access date 5.03.2012).

Russian Federation. Laws. About Physical Culture and Sport in Russian Federation : a federal law : (Legislation of Russian Federation, 2007, N 50, article 6242). – [3rd ed.]. – Moscow: Os-89, 2008. – 47 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большая олимпийская энциклопедия: все об Олимпийских играх: чемпионы, тренеры, члены МОК, журналисты..., олимпийские виды спорта, страны, города, термины, технические результаты всех олимпийских соревнований с 1896 по 2006 год: [в 2 т.] / авт.-сост. В. Л. Штейнбах. – М.: Олимпия Press, 2006.

Консультант плюс [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 5.03.2012).

Российская Федерация. Законы. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон : (собрание законодательства Российской Федерации, 2007, No 50, ст. 6242). – [3-е изд.]. – М.: Ось-89, 2008. – 47 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);