№ 4 (2013)

Зміст

Статті

Інформативні критерії відбору спортсменів на етапі початкової підготовки у веслуванні на байдарках і каное PDF
Ірина Матвієнко 3-5
Динаміка підготовленості кваліфікованих спортсменів у річному циклі підготовки з урахуванням закономірностей становлення спортивної форми PDF
Оксана Шинкарук 6-9
Спосіб життя як соціальна та особистісна категорія PDF
Вікторія Зємцова 10-15
Моделі рухових режимів сучасних юнаків-старшокласників PDF
Сергій Іващенко, Дмитро Смага 16-20
Удосконалення організації фізичного виховання студентів у позанавчальний час PDF
Уляна Катерина 21-24
Показники якості життя в осіб із вертеброгенною патологією попереково-крижового відділу хребта в стадії ремісії PDF
Володимир Кормільцев 25-28
Подвижные игры как средство адаптивного физического воспитания младших школьников с отклонениями умственного развития PDF (Русский)
Лариса Кузнецова 29-33
Чинники, що визначають характер і спрямованість заходів фізичної реабілітації у хворих із вертеброгенними попереково-крижовими синдромами PDF
Олена Лазарєва 34-37
Динаміка фізичної роботоздатності учнів молодших класів у процесі адаптації до навчання в середній школі PDF
Галина Панчук 38-41
Современные представления о причинах и средствах реабилитации больных с нарушением коронарного кровообращения PDF (Русский)
Анвар Морад Пур Хейдари Рудбери, Всеволод Манжуловский 42-45
Ігрове перезавантаження фізичної культури як гарантія школярам права на гру PDF
Микола Саїнчук 46-51
Особливості динаміки показників фізичного розвитку учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання PDF
Ольга Саїнчук 52-56
Зміни показників соматичного здоров’я старшокласників під впливом занять туризмом оздоровчо-рекреаційного спрямування PDF
Олександр Томенко 57-60
Обґрунтування підходів до оцінки ефективності інформаційних технологій навчального призначення у процесі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту PDF
Лоліта Денисова 61-66
Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з ослабленим зором у процесі фізичного виховання PDF
Віталій Кашуба, Олександр Юрченко 67-74
Удосконалення техніки кваліфікованих гімнасток в опорних стрибках типу «переворот» на снаряді «стрибковий стіл» PDF
Світлана Крупеня 75-80
Особливості техніки пересування лижників-гонщиків високої кваліфікації з вадами слуху PDF
Дмитро Хуртик, Ірина Хмельницька 81-85
Отбор баскетболистов на этапе начальной подготовки с учетом их личностных особенностей PDF
Валентина Воронова, Тарас Артеменко, Евгений Свиргунец 86-90
Спортивна мораль у постекзистенціалістському концепті «соціокультурний феномен» PDF
Михайло Ібрагімов 91-98
Особливості виникнення та діяльності Канцелярії головноспостерігаючого за фізичним розвитком народонаселення Російської імперії PDF
Олексій-Породько Лях-Породько 99-107
Организационная деятельность Национальной олимпийской академии по формированию системы олимпийского образования школьников в Республике Таджикистан PDF (Русский)
Шоди Сафаров 108-110
Тенденции взаимодействия паралимпийского и олимпийского спорта PDF (Русский)
Наталия Селютина, Мария Шакирова 111-113