DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.3-8

ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БІЛЬЯРДИСТІВ ДО ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ МАКРОЦИКЛУ

Ольга Борисова, Вікторія Нагорна, Артур Митько, Ангеліна Перетятько, Віталій Пацура

Анотація


На сучасному етапі розвитку спорту вищих досягнень, під час аналізу науково-методичної літератури, що стосується досвіду організації підготовки висококваліфікованих спортсменів до Всесвітніх ігор, питання планування та управління в чотирирічних циклах для неолімпійських видів спорту розроблено недостатньо. Мета. Розробити шляхи удосконалення підготовки висококваліфікованих більярдистів до участі у головних змаганнях. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, методи експертних оцінок, педагогічний експеримент, педагогічне спостереження. Результати. З 2001 р. до програми Всесвітніх ігор входить більярдний спорт, який представлений у трьох основних видах: «карамболь», «пул», «снукер». Традиційно в Україні превалюють школи з «піраміди». Лише останні 15–20 років у нашій країні активно розвиваються найпопулярніші для всього світу види більярду, в тому числі «пул». Вже вісім років поспіль національна збірна команда з «пулу» завойовує медалі на чемпіонатах та Кубках Європи, але жоден спортсмен досі не отримав право участі у Всесвітніх іграх при досить жорстких умовах відбору. Актуальним питанням на сьогодні є розробка ефективної програми побудови чотирирічних циклів підготовки висококваліфікованих пулістів до Всесвітніх ігор з використанням теоретичних принципів спортивної підготовки: етапності, оптимізації, індивідуалізації, програмно-цільового планування та управління, інтеграції та централізації підготовки і мотивації. Практичний метод реалізації побудови програми підготовки висококваліфікованих спортсменів до Всесвітніх ігор в неолімпійських видах спорту у чотирирічному циклі розглянуто на матеріалі більярдного спорту (пул).

Ключові слова


«пул»; висококваліфіковані більярдисти; програми підготовки; Всесвітні ігри; неолімпійські види спорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Bayk М, Polishchuk L, Nagornaya V. Coordination abilities as the main fitness component of highly skilled team sports athletes (as exemplified by billiards and tennis). Nauka v Olimpiyskom sporte. 2014; 3: 8-12.

Dryukov VА. Preparation of highly skilled athletes in four-year Olympic cycles. Кiev: Naukovyi svit; 2002. 240 p.

Nagornaya VО. Stabilography methods in scientific-methodical support of billiards player preparation. Оlympic sport – the constituent of human physical and mental development. Маterialy Меzhdunarod. Оlimpiyskoy nauchnoy konferentsiyi. Baku; 2012: 449-454.

Nahorna VО. State of psychophysiological functions in billiards players of different skill level. Оlympic sport and sport for all : ХІV Міzhnarod. Naukovyi konhres, prysvyachenyi 80-richchiu NUFSU: tеzy dop. Кyiv; 2010: p. 89.

Nahorna VО, Patsura VІ, Polovinchuk КІ. Моdel characteristics of integral fitness of top level billiards players. Маterialy V Міzhnar. naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv і аspirantiv. Кyiv: NАU; 2016. p. 64.

Nagornaya VО, Borysova О V. Control for psychophysiological state of top level billiards players during competitive period. Sport. Оlimpism. Health: Маterialy Меzhdunarod. Nauchnogo kongressa. Chisinau; 2016. 1:271-277.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura, 2004. 808 p.

Yaroshenko RS. Estimation criteria of technical skill level in billiards players ( pool). Теоriya i praktika fizicheskoy kultury. 2008. 7: 4.

Optimization of a Billiard Player – Tactical Play Jean-Pierre Dussault and Jean-Francois Landry. – H.J. van den Herik et al. (Eds.): CG 2006, LNCS 4630, pp. 256–270, 2007. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007.

Kostiukevych V, Imas Y, Borysova O, Dutchak M, Shynkaruk O, Kogut I, Voronova V, Shlonska O, Stasiuk I. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), 18 Supplement; (44). 327 – 334.

Imas Y, Borysova O, Dutchak M, Shlonska O, Kogut I, Marynych V. Technical and tactical preparation of elite athletes in team sports (volleyball). Journal of Physical Education and Sport® (JPES), 18(2), Art 144, pp. 972-979.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Байк М, Полищук Л, Нагорная В. Координационные способности как основной компонент подготовленности спортсменов высокого класса в игровых видах спорта (на примере бильярда и тенниса). Наука в олимпийском спорте. 2014; 3: 8-12.

Дрюков ВА. Подготовка спортсменов высокой квалификации в четырехлетних олимпийских циклах. Киев: Науковий світ; 2002. 240 с.

Нагорная ВО. Методика стабилографии в научно-методическом обеспечении подготовки бильярдистов. Олимпийский спорт – составная часть физического и духовного развития человека. Материалы Междунар. олимп. науч. конф. Баку; 2012: 449-454.

Нагорна ВО. Стан психофізіологічних функцій більярдистів різного рівня кваліфікації. Олімпійський спорт і спорт для всіх : ХІV Міжнар. наук. конгр., присвячений 80-річчю НУФВСУ: тези доп. Київ; 2010: с. 89.

Нагорна ВО, Пацура ВІ, Половінчук КІ. Модельні характеристики інтегральної підготовленості більярдистів високого класу. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів, присвяченої Всесвітньому дню авіації і космонавтики. Київ: НАУ; 2016. с. 64.

Нагорная ВО, Борисова ОВ. Контроль психофизиологического состояния высококвалифицированных бильярдистов в соревновательном периоде. Спорт. Олимпизм. Здоровье: Материалы Междунар. науч. конг. Кишенев; 2016. 1:271-277.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев: Олимпийская лит., 2004. 808 с.

Ярошенко РС. Критерии оценки уровня технического мастерства спортсменов-бильярдистов (на примере пула). Теория и практика физической культуры. 2008. 7: 4.

Optimization of a Billiard Player – Tactical Play Jean-Pierre Dussault and Jean-Francois Landry. – H.J. van den Herik et al. (Eds.): CG 2006, LNCS 4630, pp. 256–270, 2007. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007.

Kostiukevych V, Imas Y, Borysova O, Dutchak M, Shynkaruk O, Kogut I, Voronova V, Shlonska O, Stasiuk I. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), 18 Supplement; (44). 327 – 334.

Imas Y, Borysova O, Dutchak M, Shlonska O, Kogut I, Marynych V. Technical and tactical preparation of elite athletes in team sports (volleyball). Journal of Physical Education and Sport® (JPES), 18(2), Art 144, pp. 972-979.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);