DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.15-20

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ГАНДБОЛОМ У НІМЕЧЧИНІ

Ольга Борисова, Євген Петрушевський

Анотація


У Німеччині спорт має не лише велику популярність, а й соціальну значущість для держави. За
всі виступи на Олімпійських іграх німецькі спортсмени завоювали 1260 медалей на Олімпійських іграх та 328 медалей на зимових Олімпійських іграх. Мета. Розглянути систему організації та управління гандболом у Німеччині. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, нормативно-правових документів; порівняння, аналогії. Результати. Федеративна Республіка Німеччина – це країна, де фізична культура і спорт мають широкий розвиток. За даними Німецької олімпійської спортивної конфедерації (DOSB), у 2009 р. близько 25–30 % (24–27 млн осіб) населення є членами різних спортивних організацій. Щорічно кількість людей, які займаються спортом, збільшується на 5–6 %. Майже кожен четвертий мешканець Німеччини – член спортивних громад, яких в країні понад 86 тис. та які об’єднані в Союз німецьких спортивних громад. Спортом займаються близько 26,6 млн осіб, які є членами спілки спортсменів, та 12 млн осіб, які входять до різних об’єднань. Гандбол як вид спорту сприяє вдосконаленню фізичних якостей, підвищенню рухової активності, зміцненню здоров'я та входить до програми Ігор Олімпіад. Вивчення досвіду організації та управління спортом вищих досягнень у Німеччині сприятиме визначенню оптимальних шляхів комплексного вирішення проблеми потрапляння українських команд до олімпійських турнірів.

Ключові слова


гандбол; система організації та управління; спортивна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bubka SN, Platonov VN. Мanagement of athlete preparation for the Olympic games. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2017. 480 p.

Borisova ОV. Modern professional sport and ways of its development in Ukraine. Кiev: Tsentr uchebnoy literatury; 2011. 308 p.

Hasiuk ІL. Меchanisms of state managing physical culture and sport in Ukraine: [аuthor’s abstract]. Кyiv, 2013. 39 p.

Іmas IV, Borisova ОV. Professional tennis: issues and development prospects. Кiev: Tsentr uchebnoy literatury; 2016. 317 p.

Platonov VМ, Shynkaruk ОА. From the experience of sports reserve preparation in German Democratic Republic. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2006; 3: 11–15.

Heinemann K. (2007). Einführung in die Soziologie des Sports (5., völlig neu bearb. Aufl.). Schorndorf: Hofmann. Die Organisation des deutschen Sports/ 2014. с. 21.

Dhb.d. – [Еlectronic resource]. – Access mode: www.dhb.de

Deütscher Olympischer Sportbund.– [Еlectronic resource]. – Access mode: http://www.dosb.de

Hdl - [Еlectronic resource]. – Access mode: www.liquimoly-hbl.de


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бубка СН, Платонов ВН. Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Киев: Олимпийская лит.; 2017. 480 с.

Борисова ОВ. Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине. Киев: Центр учебной лит.; 2011. 308 с.

Гасюк ІЛ. Механізми державного управління фізичною культурою та спортом в Україні: [автореферат]. Київ, 2013. 39 с.

Імас ЄВ, Борисова ОВ. Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития. Киев: Центр учебной лит.; 2016. 317 с.

Платонов ВМ, Шинкарук ОА. З досвіду підготовки спортивного резерву в Німецькій Демократичній Республіці. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2006; 3: 11–15.

Heinemann K. (2007). Einführung in die Soziologie des Sports (5., völlig neu bearb. Aufl.). Schorndorf: Hofmann. Die Organisation des deutschen Sports/ 2014. с. 21.

Dhb.d. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dhb.de

Deütscher Olympischer Sportbund. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dosb.de

Hdl - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.liquimoly-hbl.de
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);