DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.4.94-97

ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ КВАЛІФІКОВАНИХ КІКБОКСЕРІВ ІЗ РІЗНОЮ ПОСТУРАЛЬНОЮ СТІЙКІСТЮ

Георгій Коробейніков, Леся Коробейнікова, Денис Вольський, Го Шенпен

Анотація


Розглянуто один із компонентів підготовленості кікбоксерів – психофізіологічний стан, що може бути вирішальним фактором на шляху до перемоги.Мета. Дослідити психофізіологічний стан кваліфікованих кікбоксерів за даними нейродинамічних властивостей із різною постуральною стійкістю. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, комп’ютерна діагностика. Результати. Психофізіологічний стан спортсменів визначали за допомогою комп’ютерної системи «Діагност-1». Для вивчення постуральної стійкості використовували методику стабілографії «Стабілан-1». У дослідженні брали участь 27 кваліфікованих кікбоксерів 12–15 років. За результатами проведених досліджень обстежених спортсменів за постуральною стійкістю було розподілено на дві групи: з високою – 13 осіб та з середньою – 14 осіб. Отримані результати свідчать про уповільнення здатності спортсмена до нейродинамічного реагування на зовнішні подразники та зниження швидкості переробки зорової інформації в умовах погіршення постуральної стійкості. В результаті тренувань у кікбоксерів формується функціональна система, що відповідає за швидкість реагування та регуляцію постави в умовах спортивної діяльності.

Ключові слова


психофізіологічний стан; постуральна стійкість; кікбоксери; нейродинамічне реагування

Повний текст:

PDF

Посилання


АAksiutin V, Korobeynikov H, Korobeynikova L, Chernozub А, Volskyi D. Psychophysiological condition in boxers with different style of fighting Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2017; 6 (9):27-30.

Antomonov М.Y. Algorithmization of the selection of adequate mathematical methods in the analysis of biomedical data. Cybernetics and computing. Кiev. 2007; 153: 12-23.

Babushkin GD. Psychological support for the formation of an athlete as a subject of activity: statement of the problem. Оmsky nauchny vesnik. 2013; 3 (119):17-174.

Korobeynikov HV, Zhyrnov ОV, Korobeynikovа LH, Volskyi DS, Dudnik ОК, Mishchenko VS, Ivashchenko ОО. Neurodynamic functions and statokinetic stability of skilled kickboxers. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universitetu imeni TG. Shevchenka. 2018; 154(1): 90-94.

Lyzogub VS. Formation of psychophysiological functions in ontogenesis. Fiziolohichnyi zhurnal. 2006;52(2):76-83.

Lytvynenko Y, Nykytenko А. Statodynamic stability of the athlete’s body as the basis for effective motor actions in unexpected situations (on the basis of hand-to-hand combat). Nаuka v olimpiyskom sporte. 2018;2:81-91.

Makarenko NV. The formation of the properties of neurodynamic functions in athletes. Nаuka v olimpiyskom sporte. 2005; 2: 80-85.

Мishchenko VS, Коrobeynikovа LH, Kоrobeynikov HV, Zinevych IV, Volskyi DS. Psychophysiological state of qualified athletes in the dynamics of training macrocycle. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2017; 3 (5): 201-208.

Shevchuk ЕN, Khabinets ТА, Lobok АS. Analysis of the competitive activity of boxers of the first middle weight of various skill levels. Visnik Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni TG. Shevchenka. 2015; 129(4): 193-197.

Мishchenko VS, Коrobeynikovа LG, Kоrobeynikov GV. Psychophysiological state of qualified athletes with different level of neurodynamics functions. Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series. 2017;2: 45-53.

Podrigalo L, Cynarski WJ, Rovnaya O, Volodchenko O, Halashko O, Volodchenko J. Studying of physical development features of elite athletes of combat sports by means of special indexes. Ido Movement for Culture.Journal of Martial Arts Anthropology. 2019; 19(1): 51-57.

Podrigalo LV, Artemieva HP, Rovnaya OA, Misevra NS, Sotnikova-Meleshkina ZV, Podavalenko AP, Robak IY. Features of physical development and somatotype of girls and women involved in fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2019; 23(4): 189-195.

Romanenko V, Podrigalo L, Iermakov S, Rovnaya O, Tolstoplet E, Tropin Y, Goloha V. Functional state of martial arts athletes during implementation process of controlled activity - comparative analysis. Physical Activity Review. 2018; 6: 87-93.

Starosta W. Importance of movement symmetry in technical and tactical preparation of high advanced judokas different level of mastership. Journal of Combat Sports & Martial Arts. 2017; 8(1): 25-29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аксютін В, Коробейніков Г, Коробейнікова Л, Чернозуб А, Вольський Д. Психофізіологічний стан у боксерів із різним стилем ведення поєдинку. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017;6(9):27-30.

Антомонов МЮ. Алгоритмизация выбора адекватных математических методов при анализе медико-биологических данных. Кибернетика и вычислительная техника. Киев. 2007; 153: 12-23.

Бабушкин ГД. Психологическое сопровождение становления спортсмена субъектом деятельности:постановка проблемы. Омский научный вестник. 2013; 3 (119):17-174.

Коробейніков ГВ, Жирнов ОВ, Коробейнікова ЛГ, Вольський ДС, Дудник ОК, Міщенко ВС, Іващенко ОО. Нейродинамічні функції та статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ Шевченка. 2018; 154(1): 90-94.

Лизогуб ВС. Формування психофізіологічних функцій в онтогенезі. Фізіологічний журнал. 2006; 52(2):76-83.

Литвиненко Ю, Никитенко А. Статодинамическая устойчивость тела спортсмена как основа эффективных двигательных действий в неожиданных ситуациях (на материале рукопашного боя). Наука в олимпийском спорте. 2018; 2: 81-91.

Макаренко НВ. Формирование свойств нейродинамических функций у спортсменов. Наука в олимпийском спорте. 2005; 2: 80-85.

Міщенко ВС, Коробейніков ГВ, Коробейнікова ЛГ, Зіневич ЯВ, Вольський ДС. Психофізіологічний стан елітних спортсменів в динаміці тренувального макроциклу. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017; 3 (5): 201-208.

Шевчук ЕН, Хабинец ТА, Лобок АС. Анализ соревновательной деятельности боксеров первого среднего веса разной квалификации. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ. Шевченка. 2015; 129(4): 193-197.

Мishchenko VS, Коrobeynikovа LG, Kоrobeynikov GV. Psychophysiological state of qualified athletes with different level of neurodynamics functions. Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series. 2017;2: 45-53.

Podrigalo L, Cynarski WJ, Rovnaya O, Volodchenko O, Halashko O, Volodchenko J. Studying of physical development features of elite athletes of combat sports by means of special indexes. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. 2019; 19(1): 51-57.

Podrigalo LV, Artemieva HP, Rovnaya OA, Misevra NS, Sotnikova-Meleshkina ZV, Podavalenko AP, Robak IY. Features of physical development and somatotype of girls and women involved in fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2019; 23(4): 189-195.

Romanenko V, Podrigalo L, Iermakov S, Rovnaya O, Tolstoplet E, Tropin Y, Goloha V. Functional state of martial arts athletes during implementation process of controlled activity - comparative analysis. Physical Activity Review. 2018; 6: 87-93.

Starosta W. Importance of movement symmetry in technical and tactical preparation of high advanced judokas different level of mastership. Journal of Combat Sports & Martial Arts. 2017; 8(1): 25-29.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);