Університетська освіта і студентський спорт: тренди та синергія

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.2.4-14

Ключові слова:

вища освіта, спорт, кадри, спортивна підготовка, наука

Анотація

Конкурентоспроможна університетська освіта та розвиток студентського спорту
можливі при консолідації зусиль органів законодавчої влади, підтримки державних структур (міністерств та закладів вищої освіти), активної позиції та інновацій з боку громадських
організацій. Мета. Аналіз можливостей університетської освіти та студентського спорту для
всебічного гармонійного розвитку людини, досягнення фізичної та духовної досконалості,
формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави. Методи. Аналіз спеціальної літератури, нормативно-правових документів, порівняння
й аналогія. Результати. Синергії наших зусиль спрямовано на суттєву активізацію розвитку учнівського й студентського спорту; створення секції з фізичної культури і спорту при
Відділенні вищої освіти Національної академії педагогічних наук України тощо. Важливими сучасними трендами галузевих закладів вищої освіти є створення системи наскрізного
навчання; досягнення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої
освіти, потреб суспільства та ринку праці, інноваційних наукових розробок і кращих світових
зразків, а також створення для членів збірних команд України умов для ефективного
поєднання здобуття вищої освіти та підготовки й участі в офіційних міжнародних змаганнях. Одним із пріоритетів нашої роботи є розвиток кіберспорту.
Пандемія суттєво вплинула на зміни векторів в освіті, що спонукало до удосконалення та накопичення значного досвіду он-лайн супроводу занять. Протягом останнього часу НУФВСУ
став ініціатором та провідником консолідації зусиль центральних органів виконавчої влади у сферах освіти, науки та спорту, громадських організацій наукової та фізкультурно-спортивної спрямованості для досягнення синергетичного ефекту у справі підготовки сучасних кадрів, розвитку галузевої науки, утвердження спортивного престижу України. Враховуючи специфіку закладу вищої освіти, велику увагу приділяємо створенню належних умов для поєднання здобуття вищої освіти та спортивної підготовки.

Біографія автора

Євгеній Імас, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ректор НУФВСУ

Посилання

Аntonyan E. A sport that is stronger than a virus: how the sports industry is moving to online

formats. [Еlectronic resource] Access mode: https://www.forbes.ru/biznes/397427-sportkotoryy-

silnee-virusa-kak-sportivnaya-industriyaperehodit-na-onlayn-formaty

World Declaration on Higher Education for the 21st Century: Approaches and Practical

Measures. UNESCO. [Еlectronic resource] Access mode: http://www.anoitt.ru/students/deklaracia.

php.

Dolhova NО. Modernization of physical education and sports in university education

in Poland and Ukraine: comparative analysis: monograph. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet, 2017. 238 p.

Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine” On Physical Culture and Sports

“on the activities of the Student Sports Union of Ukraine and the Ukrainian Federation of Student

Sports” of June 2, 2020 № 645-IX. [Еlectronic resource] Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/645-20#n30

Kalinina N. Prize money up to $ 3 million, salaries up to $ 35,000 per month: how much

they earn in e-sports. [Еlectronic resource] Access mode: https://www.forbes.ru/biznes/401671-

prizovye-do-3-mln-zarplaty-do-35-000-v-mesyacskolko-zarabatyvayut-v-kibersporte

Кremen VH. Education and science in Ukraine - innovative aspects. Strategy. Realization.

Results. Kyiv: Gramota, 2005. 448 p.

A successful inaugural FISU eSports Challenge! 2020. [Електронний ресурс]. Режим

доступу: https://www.fisu.net/news/esports/asuccessful-inaugural-fisu-esports-challenge

INFORMATION ABOUT FISU AND THE COVID-19 SITUATION. [Електронний ресурс].

Режим доступу: https://www.fisu.net/covid-19-updates

International Day of University Sport. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://

www.fisu.net/education/international-day-ofuniversity-sport

FISU President appointed Minister for Sport. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://www.eusa.eu/news?fisu-president-appointed-minister-for-sport

Organising a digital FISU World Forum has had its advantages 2020. [Електронний ресурс].

Режим доступу: https://www.fisu.net/news/forum/organising-a-digital-fisu-world-forum-has-hadits-advantages

Pavitt Michael FISU to develop 10-year strategic plan to guide organisation’s operations.

March 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.insidethegames.

biz/articles/1035191/fisu-to-develop-10-yearstrategic-plan-to-guide-organisations-operations

Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa:

Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012. 377 s.

The International University Sports Federation (FISU) is entering a new era with a new

President, Oleg Matytsin, at the helm. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://jta.sport/

the-international-university-sports-federation-fisu

UNESCO Seminar on Quality of Physical Education and Sport, final report. Porto Novo.

Republic of Benin, 16–19 May 2005 [Електронний ресурс]. Режим доступу: unesdoc.unesco.

org/images/.../140825e.pdf.

World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm.

World Health Organization. Regional Office for Europe. European Health for All databases

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.euro.who.int/hfadb.

Wychowanie fizyczne UMK w Toruniu [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://

sport.1lo.torun.pl/ wychowanie_fizyczne.html.

Zadarko E, Junger J, Barabasz Z. Physical activity and health of the students from Carpathian

Euroregion. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 90 s

Żołtek-Daszykowski A. Autorski program wychowania fizycznego w szkołach wyższych.

Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania socjologiczne. Krosno:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. 2009; 2 (2): 265–272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-28

Номер

Розділ

Статті