Сучасні підходи удосконалення змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменів у спортивних іграх

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.2.15-22

Ключові слова:

висококваліфіковані спортсмени, програми підготовки, змагальна діяльність, спортивні ігри, критерії ефективності, інтегральна підготовленість, модель підготовки

Анотація

Глобальні зміни та зрушення в сучасному спорті вищих досягнень у світовому масштабі диктують необхідність розробки ефективної стратегії розвитку видів спортивних ігор на національному рівні. Вітчизняні науковці та практики сфери спорту вищих досягнень мають колосальний багаторічний досвід планування підготовки спортсменів до головних змагань та управління їхньою змагальною діяльністю, але переважно без урахування у національних програмах підготовки збірних команд України зі спортивних ігор сучасних світових надбань. Актуальним є аналіз тенденцій розвитку спорту вищих досягнень, а також можливості використання світового досвіду з урахуванням національних соціальноекономічних особливостей підготовки спортсменів для підвищення ефективності виступів збірних команд України зі спортивних ігор на головних міжнародних змаганнях.
Мета. Підвищення ефективності змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменів у спортивних іграх.
Методи. Аналіз документів планування і змагань, узагальнення спеціальної
літератури, метод експертних оцінок, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, психофізіологічні методи, методи математичної статистики. Результати. Розглянуто пріоритетні напрями забезпечення успішної змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменів у командних та індивідуальних видах спортивних ігор. Проведено аналіз тренувальної і змагальної практики провідних гравців світу з визначенням модельних характеристик їхньої інтегральної підготовленості. Здійснено синтез спектра сихофізіологічних та техніко-тактичних показників інтегральної підготовленості висококваліфікованих спортсменів. Визначено, що реалізація ефективного виступу спортсменів збірних команд України зі спортивних ігор на міжнародній арені потребує оптимізації процесу відповідної підготовки на основі індивідуалізації з паралельним використанням техніко-тактичних, психофізіологічних моделей підготовленості провідних гравців світу у поєднанні з сучасними можливостями нашої держави.

Біографії авторів

Ольга Борисова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Проректор НУФВСУ

Світлана Шутова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Вікторія Нагорна, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ольга Шльонська, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Посилання

Байк М, Полищук Л, Нагорная В. Координационные способности как основной компонент подготовленности спортсменов высокого класса в игровых видах спорта (на примере бильярда и тенниса). Наука в олимпийском спорте. 2014;(3):8–12.

Борисова ОВ. Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса): монография. Киев: Центр учебной литературы; 2011. 312 с.

Борисова ОВ, Сушко РО. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації спорту [метод. рекомендації]. Київ: Науковий світ; 2016. 35 с.

Борисова ОВ, Нагорна ВО, Митько АО. Програми підготовки висококваліфікованих більярдистів Європи: експертна оцінка. В: Костюкевич ВМ, редактор. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вип. 5 (24). Вінниця: Планер; 2018. с. 160–167.

Имас ЕВ, Борисова ОВ. Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития: монография. Киев: Олимпийская литература; 2017. 288 с.

Платонов В. Общая теория подготовки спортсменов: история развития, методология построения, современное состояние. Наука в олимпийском спорте. 2016;3: 75–104.

Сушко РО, Шутова СЄ. Особливості розвитку сучасного баскетболу та напрямки наукових досліджень: методичні рекомендації. Київ: Науковий світ; 2018. 26 с.

Шльонська ОЛ, Хамуді Мунтадр ФК, Васільєва АО. Співвідношення сил на олімпійській арені на основі результатів виступів чоловічих збірних команд світу з волейболу. В: ХII Міжнар. конф. молодих вчених «Молодь та олімпійський рух»: зб. тез доповідей [Інтернет]; 2019 Трав 17; Київ. Київ; 2019. с. 200-2. Доступно: https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/

vseDocumenti/zbirnyk_tez_0.pdf

Borysova O, Nagorna V, Mytko А, Peretyatyko A, Polishchuk L. The influence of sexual dimorphism on the choice of tactical decision in the playing situation in individual sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2020. Supplement issue 1, Art 42, pp. 308–311.

Imas Y, Borysova O, Shlonska O, Kogut I, Marynych V, Kostyukevich V. Technical and tactical training of qualified Volleyball players by improving attacking actions of players in different roles. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), 2017(1), Art 66, pp. 441–446.

Shynkaruk O, Shutova S, Serebriakov O, Nagorna V, Scorohod O. Competitive performance of elite athletes in modern ice hockey. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2020. Supplement issue 1, Art 76, pp. 511–516.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-28

Номер

Розділ

Статті