Пошук та розвиток спортивного таланту: ретроспективний та сучасний аналіз

Автор(и)

  • Оксана Шинкарук Національний університет фізичного виховання і спорту України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1164-9054

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.2.47-58

Ключові слова:

спорт, талант, пошук, ідентифікація, підходи, прогноз, відбір, орієнтація

Анотація

Насичений спортивний календар змагань, щільність спортивних результатів, розширення географії країн-фіналістів змагань висувають високі вимоги до підготовки спорстменів у різних видах спорту та постійного пошуку талановитої молоді, формування дієвої системи відбору.
Мета. За даними аналізу та систематизації спеціальної наукової літератури і власних агаторічних досліджень розкрити актуальність пошуку талановитої молоді у спорті та формування і впровадження багатоступеневої системи відбору й орієнтації підготовки спортсменів.
Методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та мережі Інтернет, відеоаналіз змагальної діяльності, анкетування, педагогічне спостереження, тестування, метод експертних оцінок, методи математичної статистики.
Результати. Досліджено різні трактування розуміння природи таланту. Визначено два підходи до ідентифікації таланту: 1) ґрунтується на позиції, що «природний талант» надійно детермінується вродженими генетично переданими арактеристиками і має вирішальне значення в досягненні досконалості в певній сфері; 2) специфічні таланти виникають на основі успадкованих здібностей у результаті впливу навколишнього середовища. Спірним питанням є ступінь і значущість впливу успадкованого фактора на майбутню актуалізацію таланту та середовища і виховання під час втілення виняткових здібностей і навичок. Пошук та розвиток таланту спортсмена повинен здійснюватися в процесі багаторічної підготовки систематично, багатоступінчасто, що пов’язано з високою надійністю прогнозів у дитячому віці відповідно до спортивних досягнень цих спортсменів у старшому віці. На етапах підготовки змінюється значущість різних властивостей і особливостей морфологічного і функціонального стану спортсмена, що визначають його обдарованість і перспективність до спортивного вдосконалення. Система тестування повинна відповідати завданням тренування на певному етапі багаторічної підготовки спортсменів; використання комплексного підходу в процесі відбору та орієнтації підготовки спортсменів з урахуванням різних сторін оцінювання їх можливостей дозволяє підвищити об’єктивність рекомендацій до їх перспективності. Спортивний талант – комплекс індивідуальних властивостей, ряд яких проявляється гетерохронно залежно від віку і спортивного стажу. Індивідуальні можливості спортивних досягнень і особистісні установки на їх реалізацію динамічні, змінюються як через природні особливості індивідуального розвитку, так і під впливом середовища. Ідентифікацію та розвиток спортивного таланту і спортивну орієнтацію необхідно здійснювати як поетапно поновлюваний процес.

Біографія автора

Оксана Шинкарук, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі, НУФВСУ

Посилання

Balsevich VК. Sports talent: genesis, identification, development, realization. Modern Olympic Sport: reports theses. Кiev. 1997; 238–9.

Bezmylov N, Shinkaruk O, Murzin E. The system of selection of players and preparation of the reserve for the national basketball team. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2016; 1: 5–14.

Bril МS. Selection in sports games. Моscow: Fizkultura i sport . 1980; 128 p.

Bulgakova NZ. Athletic abilities: diagnosis and formation. Теоriya i praktika fizicheskoy kultury. 2009; 9: 49–51.

Volkov VM, Filin VP. Sports selection. Моscow: Fizkultura i sport. 1983; 176 p.

Guba VP. Fundamentals of early sports talent recognition: teaching guide for phys. culture institutions. Moscow: Теrra-Sport. 2003; 208 p.

Davydov VY. Theoretical foundations of sports selection and specialization in the Olympic distance water sports events [abstract]. Moscow. 2002; 40 p.

Issurin VB. Sports talent: forecast and realization. 2017; 3–47

Meisner-Petig D, Court D, Schober H. Some aspects of the development of criteria for sports suitability in terms of speed and speed-strength abilities. Theoretical and methodological aspects of the problem of selection in sport. Moscow. 1990; 10–22.

Motylyanskaya RE, Nalbandyan MA. New methodological approaches to identifying genetically determined parameters in the system of sports selection. Теоriya i praktika fizicheskoy kultury. 1984; 12: 24–5.

Nikityuk VA. Genetic markers and their role in sports selection. Теоriya i praktika fizicheskoy kultury. 1985; 11: 38–40.

Ozolin N. Modern system of sports training. Моscow: Fizkultura i sport. 1970; 479 з.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications: textbook in 2 b. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura, Book 2, 2015; 752 p.

Sakhnovsky КP. Тhеоretico-methodical bases of the system of long-term sports preparation [dissertation]. Кiev. 1997; 318 p.

Seluyanov VN, Shestakov MP. Identifying giftedness and finding talents in sports. Moscow: SportАkademPress. 2000;112 p.

Sergienko LP. Genetics of motor abilities: the state of the study of the problem and prospects. Nauka v Olimpiyskom sporte. 1999; 78–87.

Siris PZ, Gaidarska PM, Rachev KI. Selecting and predicting abilities in athletics. Моscow: Fizkultura i sport. 1983; 103 p.

Timakova T. Sports selection: objective and subjective aspects. Wychowanie fizychne i sport. 2002; Vol. XLVI (1): 343–4.

Schwartz VB, Khrushchev SV. Medicobiological aspects of sports orientation and selection. Моscow: Fizkultura i sport. 1984; 151 p.

Shynkaruk O. Generalization of the experience of organizing selection in Olympic sports. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2001; 2–3: 35–9.

Shynkaruk O. Features of the organization of athlete selection in cyclic sports events. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2002; 1: 34–42.

Shynkaruk O. Substantiating the use of physiological indices as criteria for athlete selection in cyclic sports events. Actual problems of physical culture and sport: coll. sci. pap. Кyiv: SSRIPCS. 2004; 3: 52–5.

Shinkaruk OA. The selection of athletes and the orientation of their training in the process of long-term improvement (based on the material of the Olympic sports events). Кiеv: Оlimpiyskaya literatura. 2011; 360 p.

Shynkaruk O, Matvienko I. Substantiation and development of pedagogical selection technologies at the stage of initial training in kayaking and canoeing. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2010; 2: 48–51.

Shynkaruk O, Mitova O. The system of control of preparation of beginners in team sports games: problem questions and modern approaches. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2017; 1:105–112.

Shinkaruk OA, Sivash IS. Rhythmic gymnastics: selection and orientation of the training of female athletes in group exercises: Monograph. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura. 2016; 120 p.

Shinkaruk O, Ulan A. Modern concepts of functional asymmetry in men and women in sports (on the example of fencing). Sportyvna medytsyna і fizychna reabilitatsia. 2018; 1:15–23.

Shynkaruk OA, Yakovenko OO. Substantiation of the approach to the formation of crews in academic rowing. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2014; 4: 23–7.

Anshel MH, Lidor R. Talent detection in sport: The questionable use of psychological testing. Journal of Sport Behavior; 2012; 3: 239–266.

Arnot R, Gaines C. Tratado de la actividad fisica: Seleccione su deporte. Barcelona: Paidotribo. 1992; 453 p.

Brown J. Sport talent. Champaign, Ili Human Kinetics, 2001; 300 p.

Byshevets N, Denysova L, Shynkaruk O, Serhiyenko K, Usychenko V, Stepanenko O, Syvash I. Using the methods of mathematical statistics in sports and educational research. Journal of Physical Education and Sport, 2019; 19 (3), Art 148, pp. 1030-4

Carroll JB. Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 1993; 820 р.

Ericsson KA. The scientific study of expert levels of performance: General implications for optimal learning and creativity. High Ability Studies; 1998; 9: 75–100.

Ericsson KA, Krampe RTh & Tesch-Romer C. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review; 1993; 100: 363–406.

Eysenck HJ. Genius: The natural history of creativity. Cambridge University Press. 1995; 148-74

Ford P, De Ste Croix M, Lloyd R et al. The long-term athlete development model. Physiological evidence and application. J Sport Sci; 2011; 29(4): 389–402.

Gagne F. Constructs and models pertaining to exceptional human abilities. In: International handbook of research and development of giftedness and talent. In: K.A. Heller, F.J. Mönks & A.H. Passow (Editors). Pergamon Press. 1993; р 69–87.

Gagné F. From gifts to talents: The DMGT as a developmental model. In R.J. Sternberg & J.E. Davidson (Editors), Conceptions of giftedness (2nd ed., pp. 98–120). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2005; 467 р.

Gaisl G. Genetisce Komponent des Sporttalents. Leistungssport. 1980; Vol. 10 (2).

Gardner H. Intelligence reframed: Multiple Intelligences for the 21st century. New York: Basic Books. 1999.

Gustin WC. The development of exceptional research mathematicians. In: Bloom, B.S. (editor). Developing talent in young people. Ballantine. 1985.

Harre D. Principles of sport training. Berlin: Sportverlag. 1982.

Hohman A, Seidel L. Scientific aspect of talent development. Journal of Physical Education; 2003; 40(1): 9–20.

Howe M, Davidson J, Sloboda J. Innate talents: Reality or myth? Behavioral and Brain Sciences; 1998; 21(3): 339–407.

Jinri Jiang MS. How to select potential Olympic swimmers. American swimming magazine. 1993; 14–8.

Klaus A. Erfahrungen bei der talentforderung und auswahl am beispill der leicht-atletic. Talenterkennung und forderung im sport. Leipzig, 1991; 108–18.

Lidor R, Côté J, Hackfort D. ISSP position stand: to test or not to test? The use of physical skill tests in talent detection and in early phases of sport development. Intern J Sport Exerc Psychol; 2009; 7(2): 131-46.

Manturzewska M. Musical talent in the light of biographical research. In: Musikalische Begabung finden und förden. Bosse. 1986.

Mishchenko V, Shynkaruk О, Suchanowski А et al. Individualities of Cardiorespiratory Responsiveness to Shifts in Respiratory Homeostasis and Physical Exercise in Homogeneous Groups of High Performance athletes. Baltic J. Health Phys. Activity. 2010; 1: 13–29.

Simonton DK. Talent and its development: an emergenic and epigenetic model. Psychological Review; 1999; 106 (3): 435–457.

Sloan KD., Sosniak LA. The development of accomplished sculptors. In: Developing talent in young people, ed. B.S. Bloom. Ballantine. 1985.

Sloboda JA, Davidson JW, Howe MJA et al. The role of practice in the development of performing musicians. British Journal of Psychology; 1996; 87: 287–309.

Stroganov S, Serhiyenko K, Shynkaruk O, Byshevets N, Denysova L, Yukhno Yu, Stepanenko O, Ulan A. Features of preventive activity at the initial stage of training of many years standing of young basketball players. Journal of Physical Education and Sport. 2020; Vol 20 (1), Art 66: 452 – 5. DOI:10.7752/jpes.2020.s1066

Tesch-Romer C. Attributed talent is a powerful myth. Behavioral and Brain Sciences. 1998; 21 (3): 427.

Zaporozhanov V, Sozanski H. Dobor i kwalifikacja do sportu, Warszawa, 1997; 5–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-28

Номер

Розділ

Статті