Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.2.59-66

Ключові слова:

оздоровчо-рекреаційна рухова активність, оздоровчий фітнес, спорт для всіх, фізична рекреація, тезаурус

Анотація

Збереження здоров’я та повноцінного життя громадян є однією з найважливіших цілей сталого розвитку світової спільноти. Встановлено, що більшість (56–57 %) українців є фізично неактивними. Суттєво покращити їхнє здоров’я можна за рахунок залучення їх до регулярної рухової активності.
Мета. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми, узагальнити вітчизняний і світовий досвід організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності та розробити її теоретичні засади.
Методи. Використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження, серед яких: аналіз і систематизація філософської, психолого-педагогічної та науково-методичної літератури й інформаційних ресурсів мережі Інтернет для з’ясування понятійного апарату дослідження; аналіз нормативних і програмно-методичних документів у сфері фізичної культури і спорту; компаративний метод з метою зіставлення та аналізу зарубіжного й вітчизняного досвіду з досліджуваної проблеми; абстрагування, логікотеоретичний аналіз, історичний аналіз, системний підхід, прогнозування.
Результати. Визначено та обґрунтовано теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності, виявлено характерні ознаки понятійно-категоріального апарату оздоровчо-рекреаційної рухової активності як системно-цілісної лексичної системи, особливості його формування та розвитку, обґрунтовано необхідність та визначено шляхи його вдосконалення, сформульовано дефініції «оздоровчо-рекреаційна рухова активність», «система оздоровчо-рекреаційної рухової активності», «оздоровчий фітнес», «спорт для всіх», «фізична рекреація» та «рекреаційна діяльність». Переосмислення суті оздоровчо-рекреаційної рухової активності дозволило конкретизувати концептуальні парадигми проблеми, намітити конкретні шляхи її практичного впровадження. Отримані дані розкривають можливості та перспективи підвищення
рівня залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності в Україні.

Біографії авторів

Олена Андрєєва, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Завідувач кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання та спорту України

Мирослав Дутчак, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України

Олександра Благій, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Старший науковий співробітник лабораторії теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту УкраїниЗаступник декана з наукової роботи факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України

Посилання

Аndreieva О. Аnalysis of modern conceptual models of physical recreation. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2012; 1: 42–46.

Аndreieva ОV. Тhеоretico-methodical bases of recreational activity of different population groups [аbstract]. Кyiv, 2014. 39 p.

Аndreieva ОV. Physical recreation of different population groups. Кyiv oligrafservis, 2014. 280 p.

Аndreieva О. Historical, theoretico-methodical bases of recreation activity of different population groups. Slobozhanskyi naukovo-sport. visnyk. 2015; 2(46): 19–23.

Аndreieva О. Characteristics of physical recreation basic categories. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. Kharkiv; 2009. 7–11.

Blahii ОL. Modern approaches to managing the physical state of mature men in the process of fitness training. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2015; 1: 22–25.

Blahii ОL, Zakharina IО. Organizational and pedagogical conditions for the formation of students’ motivation for motor activity in the process of physical education. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2009; 4: 92–96.

Blahii ОL, Lysakova NМ. Trends in the development of group fitness programs. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2013; 2: 54–58.

Blahii ОL, Iarmak ОМ. The structure and content of the technology of screening the physical condition of young people aged 15-17. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytety imeni М. P. Drahomanova. 2012; 11: 15–21.

Blahii ОL, Iachniuk МI, Berezovskyi VА. Analysis of approaches to involving student youth in health and recreational activities. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytetu im. Lesi Ukrainky. 2018; 30: 56–61.

Vasylenko MM. Theoretical and methodological bases of professional training of future fitness trainers in higher education institutions [abstract]. Kyiv, 2018. 40 p.

Dutchak MV. Genesis and essence of sport for all: theoretical and methodological analysis. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. Харків; 2007. p. 38–45.

Dutchak MV. The main provisions of the concept of humanization of the process of population involving in physical activity in Ukraine. Actual problems of phys. culture and sport. Кyiv: Naukovyi svit. 2007; 12: 7–53.

Dutchak MV. Sport for all in the world context. Кyiv: Оlimpiyska literatura, 2007. 114 p.

Dutchak MV. Тhеоretico-methodical bases of sport for all system formation in Ukraine [аbstract]. Кyiv, 2009. 39 p.

Dutchak M. Paradigm of health-improving motor activity: theoretical substantiation and practical application. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2015; 2: 44–52.

Dutchak M. Motor activity: terminology and classification. Problems of intensification of recreational and health related activity of the population. Маterialy X nauch.-prakt. konf. Lviv: LSUPC, 2016. 351–353.

Dutchak M, Bazhenkov I. Theoretical analysis of the definition of «health related and recreational motor activity». Sportyvna nauka Ukrainy. 2015; 5: 56–63. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SNU_2015_5_11

Dutchak MV, Vasylenko MM. Theoretical substantiation of the qualification characteristic of a fitness trainer. In: Iermakov SS, editor. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. Kharkiv; 2013. p. 17–21.

Dutchak M, Malkova D. Actualization of research of a problem of quality of fitness services estimation. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2017; 3: 37–42.

Dutchak MV, Andreeva EV, Blagiy OL. Theoretical foundations of health-improving and recreational physical activity of different population groups of Ukraine. Materials of XXII Intern. scientific congress “Olympic Sport and Sport for all”. Tbilisi, 2018. p. 117–121.

Ivashchenko LY. Scientific and applied foundations of the basic physical culture of sedentary men aged 20-59 years [abstract]. Moscow, 1988. 34 p.

Ivashchenko LY, Blagiy AL, Usachev YA. Health related fitness classes programming. Kiev: Naukovyi svit, 2008. 198 p.

Kateryna UM. Organizational and methodological principles of educational and health related complex activity in the process of physical education of student youth [abstract]. Kyiv, 2017. 21 p.

Kovaliova NV. Technology of designing extracurricular work of senior school children in physical education [abstract]. Kyiv. Київ, 2013. 20 p.

Krutsevich TY. Management of the physical state of adolescents in the system of physical education [abstract]. Kiev: 2000. 44 p.

Krutsevych T, Andreieva O. Theoretical bases of physical recreation study as a scientific problem. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2013; 1: 5–13.

Krutsevych TI, Bezverkhnia GV. Recreation in physical education of different population groups. Кyiv: Оlimpiyska literatura, 2010. 200 p.

Krutsevych T, Andreieva O, Blahii О. The need of people of different ages in physical activity as a natural factor of population involving in recreational and health activities. Visnyk Pereiaslav-Khmelnitskoho pedahohichnoho universytetu. 2015. С. 430–439.

National strategy for health-related motor activity in Ukraine for the period up to 2025 «Motor activity-healthy lifestyle-healthy nation». Kyiv, 2016.

Orikhovska AS. Designing programs for physical recreation of student youth with hearing disorders [abstract]. Kyiv, 2015. 21 p.

Pasichniak L, Dutchak M. Theoretical substantiation of technology of design and realization of programs of sports animation in places of mass rest of the population (on a material of city parks). Visnyk Skhidnoievropeyskoho universytetu im. Lesi Ukrainky. 2016; 21: 68–76.

Patsaliuk KG. Socio-pedagogical conditions of recreational activity of physical culture and health related bowling clubs [abstract]. Kyiv, 2012. 22 p.

Prystupa I, Zhepka A, Lara V. Recreation as a socio-cultural phenomenon, variety and result of activity. Pedahohika, psykholohiia ta medykobiolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu. 2007. No 1. Access mode: http://www.lifesway.org/inf/PP200701.pdf.

Ryzhkin YE. Socio-psychological problems of physical recreation. St. Petersburg: Nestor, 2005. P. 76–84.

Sadovskyi OO. Formation of student recreational culture in the process of physical education [abstract]. Kyiv, 2017. 23 p.

Imas EV, Dutchak MV, Trachuk SV. Strategies and recommendations for a healthy lifestyle and physical activity. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura, 2013. 528 с.

Prystupa IN, Zhdanova ОМ, Lynets ММ. [et al] Physical recreation : teaching guide for students of physical culture and sport institutions. Lviv: LSUPC, 2010. 447 p.

Chekhovska LI. Health related fitness in modern society: monograph. Lviv: LSUPC, 2019. 293 p.

Iarmak ОМ. Screening system of the physical state of young people aged 15-17 in the process of physical education [abstract]. Kyiv, 2011. 18 p.

Yachnyuk MI. Technology of introducing means of active tourism in recreational activity of students {abstract]. Kyiv, 2015. 20 p.

Imas YV, Dutchak MV, Andrieieva OV, Kashuba VO, Kensytska IL, & Sadovskyi OO. Modern approaches to the problem of students’ values of healthy lifestyle formation in the process of physical education. Physical Education of Students. 2018; 22 (4): 182–189.

Yarmak O, Galan Y, Nakonechnyi I, Hаkman A, Blagii O. Screening system of the physical condition of boys aged 15-17 years in the process of physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2017; 17(3): 1017–1023.

Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization, 2010. 57 р.

Physical activity strategy for the WHO Europen Region 2016–2025. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2015. 27 p.

Steps to health. A European framework to promote physical activity for health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2007. 45 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-28

Номер

Розділ

Статті