Біомеханіка просторової організації тіла людини: теоретичні та практичні аспекти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.2.67-84

Ключові слова:

просторова організація тіла, здоров’яформуючі технології, здоров’якорегуючі технології, особи різного віку, концепція, методологія

Анотація

У статті на основі аналізу науково-методичної літератури визначено суть поняття «просторова організація тіла людини» та його зміну в історичному аспекті. Розглянуто суть формування зовнішнього прояву тіла людини під впливом генетично обумовленої програми індивідуального розвитку. Систематизовано наукове знання про зміст тілесної культури, еталонів краси людського тіла, порушень його просторової організації. Окреслено здобутки науковців Національного університету фізичного виховання і спорту України у вивченні особливостей формування просторової організації тіла людини.
Мета. На основі теоретичного аналізу і власних експериментальних досліджень обґрунтувати та розробити концепцію формування просторової організації тіла людини у процесі занять фізичними вправами для підвищення її здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої спрямованості.
Методи. Теоретичні, соціологічні, антропометричні, біомеханічні, педагогічні, кваліметрії
та математичної статистики.
Результати. Запропоновано основи концепції формування просторової організації тіла людини, що включає підходи загальнонаукового та конкретнонаукового рівня, термінологічний апарат, інструментарій оцінювання та програмні продукти інформаційного супроводу моніторингу просторової організації тіла людини в процесі занять фізичними вправами, здоров’яформуючі та здоров’якорегуючі технології. Здоров’яформуючі технології спрямовані на формування просторової організації тіла людини, покращення рівня фізичного стану, рухової активності, мотивації до систематичних занять фізичними вправами.  Впроваджуються протягом трьох етапів, містять такі компоненти: адаптаційний, операційно-діяльнісний, аксіологічний, гносіологічний, контрольний. Серед провідних засобів здоров’яформуючої діяльності визначено засоби активного туризму. Здоров’якорегуючі технології реалізовані у вигляді технології профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку засобами фізичної реабілітації в умовах закладів дошкільної освіти, що охоплює: мету, завдання, принципи, має компонентну структуру та три етапи реалізації. Реалізується через комплекс заходів різної спрямованості.

Біографії авторів

Віталій Кашуба, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України

Наталія Гончарова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Доцент кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України

Наталія Носова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Доцент кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України

Посилання

Аkchurin BG. Physicality as a manifestation of human potential. Socio-humanitarian knowledge. 2004; 2:317.

Аlioshyna АI. Prevention and correction of the locomotorium functional disorders in preschoolers, schoolchildren and students in the process of physical education. Lutsk; 2015. 356 p.

Bugueva NA. Human physicality as a sociocultural phenomenon. [Electronic resource]. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/v/telesnost-cheloveka-kak-sotsiokulturnyy-fenomen

Bykhovskaya IМ. «Homo somatikos»: human body axiology. Моscow, 2000. p. 4, 5.

Vizitey NN. Physical culture of the individual (the problem of human corporeality: methodological, socio-philosophical, pedagogical aspects). Kishinev, 1989. p. 4–45.

Vygotsky LS. Selected psychological research. Moscow: APN RSFSR, 1956. p. 1-36, 453-503.

Honcharova NM. Health-forming technologies in the process of physical education of junior school children [monograph]. Lutsk: Vezha-Druk; 2018. 336 p.

Darwin Ch. On the expression of emotions in humans and animals: trans. from English. Saint Petersburg: Piter, 2013. 315 p.

Dmitriev SV. Ontodidactics of educational technologies based on the socio-cultural theory of human motor actions: Sport, art, personal development of subjects of education. Moscow: Prometey, 2019. 446 p.

Каshuba VА. Posture biomechanics. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2003. 280 p.

Kashuba VA, Adele Ben Jeddu. Prevention and correction of disorders of the human body spatial organization in the process of physical education. Kiev: Znannia Ukrainy, 2005. 158 p.

Kashuba VA, Bondar EM, Goncharova NN, Nosova NL. Formation of human motility in the process of ontogenesis. Lutsk: Vezha-Druk, 2016. 232 p.

Kashuba V, Lopatskyi S. Theoreticopractical aspects of monitoring human body spatial organization. Ivano-Frankivsk: Vydavets Kushnir G.M., 2018. 232 p.

Kashuba V, Popadiukha Y. Biomechanics of human body spatial organization: modern methods and means of diagnostics and repair of damage. Kiev: Tsentr uchbovoi literatury, 2018. 768 p.

Kashuba V, Bibik R, Nosova N. Control of the state of human body spatial organization in the process of physical education: history of the issue, state, solutions. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky. 2012;7:10-9.

Kashuba V, Goncharova N, Tkacheva A. Diagnostics of human posture: history and current state. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytetu im. Lesi Ukrainky. 2016;21:9-14.

Kashuba VO, Nosova NL, Kolomiiets TV, Bondar OM, Sobotiuk SA, Lisovskyi BP. Approbation of the screening-control map of the biogeometric profile of preschoolers’ posture in the process of physical rehabilitation. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. 2019; 34:45-52.

Laputin AN, Kashuba VA. Formation of mass and dynamics of human body gravitational interactions in ontogenesis. Кyiv: Znannia, 1999. 202 p.

Laputin АN, Каshuba VА. Human body kinetics. Fizychne vykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. 2009;4:40-9.

Laputin AM, Kashuba VO. Dynamic anatomy: Curriculum for physical education and sport institutions. Kyiv, Naukovyi svit, 2000. 12 p.

Laputin АN, Каshuba VO. Human body kinetics: Curriculum for physical education and sport institutions. Kyiv, Naukovyi svit, 2003. 13 p.

Laputin AN, Kashuba VA, Sergienko KN. Technology for controlling the motor function of the foot of schoolchildren in the process of physical education. Methodological manual for second-year students of the Faculty of Sports Medicine and Physical Rehabilitation Kiev: NUPESU, 2003. 65 p.

Litvina DA, Ostroukhova PV. Discursive regulation of female physicality on social networks: between thinness and anorexia. Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki. 2015;13(1):33-48. [Electronic resource]. Access mode. https://jsps. hse.ru/article/view/3346

Chronicle of the National University of Physical Education and Sport of Ukraine (1930–2005). Кyiv: Оlimpiyska literatura, 2005. 232 p.

Martirosov EG, Nikolaev DV, Rudnev SG. Technologies and methods for determining the human body composition. Moscow: Nauka; 2006. 248 p.

Nosova NL. Control of schoolchildren body spatial organization in the process of physical education [abstract]. Kyiv: NUPESU; 2008. 19 p.

Nosova N, Kolomiiets T, Maslova O. Information-analytical system «Posture control database 1.0» – the basic basis of technology for monitoring the condition of the locomotorium of children 5-6 years with postural disorders. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytetu im. Lesi Ukrainky. 2018;32:140-52.

Orlova ZN. The concept of «culture»: axiological aspect. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. 2007;2(7):158-63.

Reznik YM. Sociocultural approach as a research methodology. Social theory issues. 2008. Vol. II, Iss. 1(2). p. 305–328.

Philosophical Encyclopedic Dictionary. Moscow: Infra-М, 1999. p. 450.

Yakovlev EV, Yakovleva NO. Pedagogical concept: methodological aspects of construction. Moscow: Gumanitarny izd. tsentr VLADOS; 2006. 239 p.

Hakman A, Andrieieva O., Kashuba V. et al. Characteristics of biogeometric profile of posture and quality of life of students during the process of physical education Journal of Physical Education and Sport 2020;20(1):79-85. doi:10.7752/jpes.2020.01010

Imas YV, Dutchak MV, Andrieieva OV, Kashuba VO, Kensytska IL, Sadovskyi OO. Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training. Physical education of students. 2018;4:182-190.

Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karp I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19(St.2):500-6. doi:10.7752/jpes.2019.s2073

Kashuba V, Futornyі S, Andrieieva O, Goncharova N, Carp I., Bondar O, Nosova N. Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of primary schoolage children. Journal of Physical Education and Sport. 2018;18(St.4):2515-21. doi:10.7752/jpes. 2018.04377

Kashuba V, Kolos M, Rudnytskyi O, Yaremenko V, Shandrygos V, Dudko M, Andrieieva O. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of Physical Education and Sport.2017;17(4):2472-6. doi:10.7752/jpes. 2017.04277

Kashuba V, Savliuk S, Vypasniak I, Yavorskyy A, Kindrat P, Grygus I, Vakoliuk A, Pаnchuk I, Hagner-Derengowska M. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2020;20(St. 2):958-65. doi:10.7752/jpes.2020. s2133

Kashuba V, Tomilina Yu, Byshevets N, Khrypko I, Stepanenko O, Grygus I, Smoleńska O, Savliuk S. Impact of Pilates on the Intensity of Pain in the Spine of Women of the First Mature age. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2020;20(1):12-17. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.02

Tkachova A, Dutchak M, Kashuba V, Goncharova N, Lytvynenko Y, Vako I, Kolos M, Lopatskyi S. Practical implementation of differentiated approach to developing water aerobics classes for early adulthood women with different types of body build Journal of Physical Education and Sport. 2020;20(St. 1);456-60. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s1067

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-28

Номер

Розділ

Статті