Особливості фізичної підготовленості офіцерів оперативного рівня Збройних сил України

Автор(и)

  • Олександр Петрачков Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Повітрофлотський проспект 28, м. Київ, 03049, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6684-1641
  • Олена Ярмак Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Повітрофлотський проспект 28, м. Київ, 03049, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6580-6123

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2023.3.49-55

Анотація

Анотація. В статті представлено результати рівня фізичної підготовленості у 201 офіцера оперативного рівня Збройних сил України в умовах правового режиму воєнного стану, середній вік обстежуваних становив 36,4 року. Мета. Визначення розвитку основних рухових якостей офіцерів-слухачів. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, узагальнення, тестування, стабілографія, методи математичної статистики. Результати. Виявлено, що переважна більшість офіцерів оперативного рівня мають середній рівень розвитку силових якостей за результатами виконання тестових вправ. Щодо силової витривалості, то отримані результати свідчать про домінування низького рівня розвитку. Отримані результати з тестових вправ, що вимірювали швидкість та спритність, показали, що вони відповідають середньому рівню розвитку. За результатами стабілографії було встановлено, що досліджуваний показник Length, який відображає довжину траєкторії коливань центру тиску в офіцерів оперативного рівня за результатом проби із заплющеними очима перевищує вікову норму, та за медіаною статистично значуще вищий від результату із розплющеними очима. Результат коливань центру тиску у пробі із заплющеними очима за медіаною статистично значуще вищий. Результати девіації центру тиску, які характеризують розмах коливань щодо середнього положення, показали, що у пробі із заплющеними очима значення RangeY було статистично значуще вище, що свідчить про більшу нестійкість у сагітальній площині під час тестування. Результати показників StdDevX у фронтальній та StdDevY у сагітальній площинах вказують на статистично значуще домінування коливань у обох площинах під час проби із заплющеними очима. Для детального аналізу статичної просторової стійкості було використано спектр частот, аналіз спектрограми обмежувався оцінкою амплітуди і частоти трьох перших частотних екстремумів, що є загальноприйнятою практикою. Між двома пробами була виявлена статистично значуща різниця для всіх трьох показників, що вказує на значну роль зорового контролю, який є важливим для регуляції балансу людини.

Ключові слова: Збройні сили України, офіцери оперативного рівня, військовослужбовці, рівень фізичної підготовленості, фізична підготовка, тести, нормативи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-19

Номер

Розділ

Статті