Організаційні засади реалізації інклюзивності у спорті

Автор(и)

  • Олеся Шевчук Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, м. Київ, 03150, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0001-6331-8049
  • Ірина Когут Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, м. Київ, 03150, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-3042-2189
  • Вікторія Маринич Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури 1, м. Київ, 03150, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0003-2784-680X

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2023.3.86-95

Анотація

Анотація. Нині як у наукових дослідженнях, так і в міжнародній політиці все більше уваги приділяється ролі спорту в просуванні соціальної інклюзії. Науковці зазнаючають, що ряд факторів можуть обумовлювати саму участь людей у спортивній діяльності. Покладаючи в основу ідею інклюзії як процесу збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, незалежно від своїх особливостей чи відмінностей, це дослідження пропонує комплексний критичний огляд наукової літератури та покликане забезпечити розуміння організаційного підґрунтя імплементації інклюзивності у спорті на якісно новому рівні. Мета. Наративний огляд та систематизація організаційних засад імплементації інклюзивності у спорті на основі аналізу детермінант залучення до спортивної діяльності та ключових індикаторів побудови інклюзивної спортивної культури. Методи. Аналіз та систематизація джерел наукової літератури, індукція, дедукція, порівняння та зіставлення, методи системного та логічного аналізу, синтез та узагальнення. Результати. Досліджено економічні, фізичні, соціальні та психологічні детермінанти, які на макро-, мезо- та мікрорівнях можуть впливати на участь у спортивній діяльності представників різних груп населення. Інклюзивний підхід у спортивній діяльності здатний забезпечити переваги для усіх учасників, створити спортивне середовище, де кожна особа відчуває себе бажаною та залученою. Порівняння та зіставлення результатів дослідження виявило, що це вимагає розуміння та врахування різноманітності, сприяння справедливості та забезпечення включеності як ключових аспектів інклюзивної спортивної політики.

Ключові слова: інклюзія, спорт, детермінанти залучення до спортивної діяльності, індикатори побудови інклюзивної спортивної культури.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-19

Номер

Розділ

Статті