Вплив фізичних навантажень на показники функціонального стану кардіореспіраторної системи офіцерів оперативного рівня

Автор(и)

  • Олександр Петрачков Національний університет оборони України, Повітрофлотський проспект 28, м. Київ, 03049, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-6684-1641
  • Олена Ярмак Національний університет оборони України, Повітрофлотський проспект 28, м. Київ, 03049, Укра, Україна https://orcid.org/0000-0002-6580-6123

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2023.4.53-59

Анотація

Анотація. Актуальність дослідження обумовлена наявністю ряду суттєвих чинників, які відіграють ключову роль як у військовому, так і в науковому контекстах. Сучасні воєнні конфлікти вимагають від офіцерів оперативного рівня наявності різноманітних професійних компетенцій, а також фізичної та психологічної готовності до виконання своїх службових обов’язків. Мета. Аналіз фізіологічних реакцій серцево-судинної та дихальної систем офіцерів оперативного рівня різних вікових груп під впливом фізичних навантажень різного характеру та інтенсивності. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, фізіологічні методи та методи математичної статистики. Результати. Результати виконання функціональних проб дали змогу провести порівняльний аналіз показників серцево-судинної та дихальної систем між групами офіцерів оперативного рівня першого і другого періоду зрілого віку. Виявлено, що середньогрупові значення частоти серцевих скорочень під час виконання ортостатичної проби у горизонтальному та вертикальному положеннях тіла статистично не відрізнялися між віковими групами за параметричним t-критерієм Стьюдента для незалежних вибірок. Результати дослідження свідчать про можливу тенденцію до змін у показниках артеріального тиску у вертикальному положенні тіла у офіцерів другого періоду зрілого віку, але ці зміни не досягають статистичної значущості на даному рівні значущості. Аналіз результатів функціональних проб, включаючи пробу Розенталя, пробу з локальним ізометричним навантаженням, гіпоксичну пробу, дав можливість виявити певні різниці між офіцерами першого та другого періоду зрілого віку. Особливо варто відзначити, що перша та п’ята проби Розенталя показали статистично значуще зменшення об’єму життєвої ємності легень у групі офіцерів другого періоду зрілого віку. Щодо результатів проби з локальним ізометричним навантаженням та гіпоксичної проби, то нами було виявлено певні тенденції до збільшення показника артеріального тиску в офіцерів другого періоду зрілого віку, хоча ці різниці не досягли статистичної значущості. Результати даного наукового дослідження роблять важливі висновки щодо фізіологічних реакцій кардіореспіраторної системи офіцерів оперативного рівня на різноманітні фізичні навантаження з урахуванням їх вікової динаміки. Аналіз показав, що серцево-судинна та дихальна системи цієї категорії осіб демонструють стабільну реакцію на функціональні навантаження різної інтенсивності і спрямування, і ця стабільність виявляється незалежно від їхнього віку.

Ключові слова: військовослужбовці, фізичні навантаження, серцево-судинна система, дихальна система.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-07

Номер

Розділ

Статті