DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2015.3.3-8

Функциональное обеспечение игровой деятельности квалифицированных спортсменов в баскетболе

Ал-Фартуси Мустафа Асaад, Руслана Сушко

Анотація


Визначено компоненти реакції кардіореспіраторної системи, які впливають на ефективність функціонального забезпечення спеціальної витривалості. Розроблено якісні критерії спеціальної підготовленості баскетболістів на основі аналізу зовнішніх і внутрішніх параметрів навантаження. Встановлено маркери оцінки функціонального забезпечення ігрової діяльності в баскетболі – ефективні і негативні.


Ключові слова


баскетбол; ігрова діяльність; функціональне забезпечення; техніко-тактична підготовленість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kirichenko R. A. Studying the structure of technical and tactical activities of skilled basketball players by main components method / R. O. Kirichenko, E. Y. Doroshenko // Pedahohika, psykholohia ta medyko-biolohichni problemy fi zychnoho vykhovannia i sportu: coll. res. Papers / Edited by Iermakov S. S., Kharkov – 2006. – No 4. P. 36 – 38.

Kirichenko R. O. The dynamics of competitive activity of female athletes of BC «Kozachka-ZAlK» in the FIBA Euroleague in 2004/2005 / R. O. Kirichenko // Pedahohika, psykholohia ta medyko-biolohichni problemy fi zychnoho vykhovannia i sportu. – 2005. – No 24. – P. 68–72.

Kozina Z. L. Individualization of training of athletes in team sports: Monograph / Z. L. Kozina – Kharkov: Tochka, 2009. – 396 p.

Lysenko E. N. The structure of functional fi tness of highly skilled basketball players playing different roles / E.N. Lysenko // Nauka v Olimpiyskom sporte. –2010 – No 1. – P. 80–86

Mitova O. O. Integrated training of basketball players aged 17–19 years during transition to teams of Super League: Dissertation of Ph.D. in Physical Education and Sport: speciality 24.00.01 «Olympic and professional sport» / A. A. Mitova. – Dnipropetrovsk – 2004. – 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кириченко Р. О. Вивчення структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток методом головних компонент / Р. О. Кириченко, Е. Ю. Дорошенко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова; Харьков, ХДАДАМ (ХХПІ), 2006. – No 4. -С. 36–38.

Кириченко Р. О. Динаміка результативності змагальної діяльності спортсменок БК «Козачка-ЗАлК» в Євролізі ФІБА 2004/2005 років / Р. О. Кириченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2005. – No 24. – С. 68–72.

Козина Ж. Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в игровых видах спорта: монография / Ж. Л. Козина. – Х.: Точка, 2009. – 396 с.

Лысенко Е. Н. Структура функциональной подготовленности баскетболистов высокой квалификации различного игрового амплуа / Е. Н. Лысенко // Наука в олимп. спорте. – 2010. – No 1. – С. 80–86.

Мітова О. О. Інтегральна підготовка баскетболістів 17–19 років при переході в команди суперліги: дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» / О. О. Мітова. – Дніпропетровськ, 2004. – 248 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);