Концептуальні положення реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в українському освітньому просторі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32652/tmfvs.2020.2.130-141

Ключові слова:

адаптивна фізична культура, соціально-гуманістичні засади, освіта

Анотація

Результати аналізу літературних джерел свідчать про недостатню увагу науковців до питань гуманізації освіти у сфері фізичної культури і спорту. Поодинокі праці окремих фахівців сфери не вирішують нагальні проблеми у зазначеному напрямі. Саме тому постає необхідність систематизації наявних педагогічних положень у гуманізації освіти.
Мета. Визначення концептуальних положень реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в українському освітньому просторі.
Методи. Аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення; порівняння та аналогія; опитування і спостереження; математична статистика.
Результати. На основі аналізу фахової літератури, досвіду практичної діяльності та результатів експертного опитування конкретизовано основні педагогічні умови, виконання яких  забезпечить впровадження гуманістичних засад в освітній процес. Експертами запропоновано найбільш інформативні критерії ефективності гуманістично орієнтованої діяльності педагогів у закладах вищої освіти. Окреслено етапи і заходи формування гуманістично орієнтованих спеціалістів сфери: зміна співвідношення між існуючими структурами управління освітнім процесом, формами та змістом професійної підготовки кадрів; розробка моделі професійно важливих якостей гуманістично орієнтованих фахівців. У результаті впровадження концептуальних положень реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в освітній процес НУФВСУ відбулися зміни у структурі та змісті професійної підготовки студентів. Впроваджені структурні перетворення забезпечують підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів шляхом формування необхідних компетентностей; соціально-гуманістичних цінностей; професійно значущих рис особистості для успішного вирішення завдань сфери фізичної культури і спорту.

Біографії авторів

Ірина Когут, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Директор НДІ Національного університету фізичного виховання і спорту України

Сергій Матвєєв, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Завідувач кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України

Вікторія Маринич, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України

Євген Гончаренко, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Декан тренерського факультету Національного університету фізичного виховання і спорту України

Посилання

Alyoshyna AI. Prevention and correction of functional disorders of the musculoskeletal system of preschool children, schoolchildren and students in the process of physical education: monograph. Lutsk; 2015. 356 p.

Amonashvili SA. Reflections on humane pedagogy. Izdat. dom Shalva Amonashvili; 1996. 496 p.

Borisova OV, Kohut IO, Marynych VL. Features of training future specialists in the field of physical culture and sports to work with disabled people. Physical culture and sport: experience and prospects: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Chernivtsi; 2017. p. 122–124.

Briskin YA, Evseev SP, Perederiy AV. Adaptive sport. Moscow: Sov. Sport; 2010. 316 p.

Briskin Y, Perederii A. Sport for the disabled as a component of specialized education in the field of «Sport». Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2009;2:3–11.

Vereshchagin BB. Professiogram of a physical education teacher [Internet]. 2016 [cited 2020 Jul 15] Available: https://www.google.com. ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion

Dutchak MV. Contradictions and features of humanization of physical education and sports. Sports science of Ukraine. [Internet]. 2008 [cited 2020 May 15]; 4 (19): 12–26. Available: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html.

Evseev SP, Evseeva OE. Technologies of physical culture and sports activities in adaptive physical culture. Moscow: Sov. Sport; 2013. 388 p.

Zubchenko LV. Humanistic principles of optimizing the process of physical education of students. Pravovyi chasopys Donbasu. 2018;2(63):164–168.

Imas Y, Borysova O, Kohut I. Peculiarities of the content of professional training of specialists in the field of physical culture and sports on work with persons with disabilities. Physical education, sports and health culture in modern society: zb. Naukovykh prats Skhidnoievropeyskoho nats. Universytetu im. Lesi Ukrainjy. 2016;3 (35):17–25.

Коhut IO. Humanization of education and society as a prerequisite for the formation of the theory of adaptive physical culture. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2014;1:32–36.

Kohut I, Marynych V, Chebanova K. General provisions of inclusive education as a modern socio-pedagogical phenomenon and the basis for social integration of athletes with disabilities. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2017;2:4–19.

Krutsevich TU, editor. Theory and methods of physical education: textbook for students of physical education and sport institutions. Кyiv: Оlimpiyska literatura; 2017. Vol. 1.

Krutsevich TU, editor. Theory and methods of physical education: textbook for students of physical education and sport institutions. Кyiv: Оlimpiyska literatura; 2017. Vol . 2.

Кryazh VN, Кryazh ZS. Humanization of physical education. Minsk: NIO; 2001. 179 p.

Lytvynenko OM. Formation of humanistic values in future teachers of physical education. Visnyk Luhanskoho universytetu imeni Taeasa Shevchenka. 2013;112:169–173.

Marynich VL, Kohut IO. Analysis of innovations in the organization of physical culture and health related work in education institutions. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2013;1:28–35.

Perederiy AV, Briskin YA. Practical component of personnel training for invasport. Sport Olimpic şi sportul pentru toţi: Materialele Congresului Şt. Intern. – Ch. : USEFS, 2011;2:103–108.

Smantser AP, Rangelova EM. Humanization and democratization of the pedagogical process in the context of university education. Minsk: BSU. [Internet]. 2011. [cited 2020 Herb 11] Available: https://elibrary.ru/item.asp?id=18089343

Center for Assessment and Development of Competencies at UAGI VMUU: [Internet]. 2016 [cited 2020 Herbs 15] Available: http://ru.osvita.ua/vnz/high_school/44249/

Shyian BM, Humeniuk SV. Humanization of the process of physical education of schoolchildren. Fizychne vykhovannia v shkoli. 2009;3:40–46.

Kogut I, Marynych V. Organization maintenance of health related physical culture work with students in out-of-school establishments. Physical Education of Students. 2016;4:12–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-28

Номер

Розділ

Статті